Putanja: Moj posao Imam posao Agencija za privredne registre (APR) APR pretraga sudskih zabrana

APR pretraga sudskih zabrana

Preporuči prijatelju

 

Sudske zabrane - APR pretraga podataka

Preko online servisa Agencije za privredne registre objaviće se i biće dostupni za pretraživanje podaci o privremenim merama zabrane otuđenja i opterećenja koje su registrovane po zahtevu poverilaca. Baza podataka Registra sudskih zabrana će se puniti postupno, srazmerno dinamici podnošenja zahteva za registraciju.

  1. Pretraživanje prema subjektima (pretraga po dužniku)

  2. Pretraživanje prema imovini u odnosu na koju je određena privremena mera (pretraga po predmetu)

  3. Pretraživanje prema broju sudske odluke o privremenoj meri (u pripremi)

  4. Pretraživanje prema broju pod kojim je zahtev zaveden u Registru (Pretraživanje po SZ.br.)

  5. Pretraživanje privremeno zavedenih zahteva (Pretraživanje po SZUP br.)

Ostale pretrage

  1. Spisak vraćene pošte

Izvor: Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre ima brojne online servise za pretragu koje možete pronaći OVDE. Još korisnih alata imate u sekciji eSERVISI.

 

APR pretraga podataka | Agencija za privredne registre | Registar PDV obveznika | Blokade računa | Online servisi

 

© 2016 InfoGO.biz. Sva prava zadržana.