Putanja: Pokreni se Saveti i zanimljivosti Kako izabrati zamenika?

Kako izabrati zamenika?

Preporuči prijatelju Štampa
(4 Ocena korisnika)

poslovan covekSvaki uspešni preduzetnik je u toku svog poslovnog uspona dolazio do tačke kada, usled povećanja obima posla, ne može da ima uvid u sve aktivnosti svojih zaposlenih. To je momenat kada se mora odrediti zamenik.

 

Određivanje takve osobe nije nimalo jednostavna odluka, jer se na takvu osobu prenosi velika odgovornost i ovlašćenja - toj osobi se praktično firma predaje u ruke. Pored poverenja i dobre komunikacije od te osobe se očekuje da posao vodi nesmanjenim entuzijazmom kao i preduzetnik, odnosno da ima osobinu lidera kojom će voditi ostale zaposlene.

 

Oblast ljudskih resursa prepuna je literature na temu liderstva, koje se objašnjava iz raznih aspekata, i uglavnom je opisuje kao osobinu lidera (menadžera) da angažuje i usmerava grupe ljudi u pravcu zajedničkog cilja i omogućava im da funkcionišu kao tim. To je sposobnost da se stvari urade preko drugih uz poštovanje i poverenje, a ne strah i pokoravanje. Ovaj put smo zavirili u vojnu literaturu i izdvojili deo kriterijuma po kom se određuje vođa tima ili komandir jedinice.

 komandant

 

U udžbenicima RiK-a (rukovođenja i komandovanja), za uspešno vođenje tima, starešina mora da poseduje presudnu osobinu – autoritet. Pored formalnog datog činom, funkcijom i položajem potreban je i lični autoritet.

Osobine ličnog autoriteta:

 

  OSOBINE OPIS OSOBINA
1. Lične karakteristike

 Poštenje, iskrenost, smirenost, pravilan odnos prema ljudima, skromnost.

2. Stručne

 Potpuno poznavanje posla, posedovanje i širih znanja van profesije.

3. Radni kvaliteti

 Upornost i visoka produktivnost na radnom mestu.

 

Navedeni kvaliteti i osobine daju onaj stvarni autoritet potreban za angažovanje potčinjenih i efikasno rukovođenje i komandovanje.

Ako ste u situaciji da birate menadžera za kafić, restoran, pekaru, šefa gradilišta, preduzimača ili vođu ekipe programera, u mnoštvu faktora koje uzimate u obzir preporučujemo vam ovaj opis potrebnog ličnog autoriteta kao kriterijum koji vam može dati jasniju sliku za donošenje ove važne odluke.

autor saradnik: Dalibor Miličić

 

© 2016 InfoGO.biz. Sva prava zadržana.