Putanja: APR Srbija

APR Srbija

APR je skraćenica od Agencija za Privredne Registre. Državna institucija, jedina koja vrši registraciju preduzetnika, privrednih društava i udruženja na teritoriji Republike Srbije.

APR Srbija obezbeđuje online servise kojima se vrši pretraga preduzetnika, odnosno pretraga privrednih društava.

APR ima svoje filijale u velikom broju gradova u Srbiji (vidi Adrese Agencije za privredne registre ).


 

Agencija za privredne registre ADRESAR

APR pretraga | NBS blokade računa | Pronađi PIB i MB | Nove šifre delatnosti  Agencija za privredne registre  ( APR )   Kontakti, adrese, telefoni APR Sedište i organizacione jedinice APR BRZI...

TAGOVI: adresar, institucije

Pretraga preduzetnika

   APR pretraga preduzetnika APR pretraga preduzetnika je online servis za pretragu podataka, kojim se vrši pretraga registra preduzetnika. Možete da vidite sve podatke o traženoj radnji što podrazumeva tačan naziv, tekući račun, PIB i...

Provera nove šifre delatnosti

Prinudna naplata | Narodna banka Srbije | NBS pretraga dužnika | Dužnici u prinudnoj naplati   Nova Klasifikacija delatnosti za privredne subjekte u Republici Srbiji   Zbog usaglašavanja sa klasifikacijom koja se primenjuje u EU, Ag...

TAGOVI: doo, eServisi

© 2016 InfoGO.biz. Sva prava zadržana.