Putanja: Alati Servisi za privredna društva Registar menica i ovlašćenja - NBS pretraga

Registar menica i ovlašćenja - NBS pretraga

Preporuči prijatelju
(12 Ocena korisnika)
Tagovi: eServisinbsOnline alati

 Narodna Banka Srbije | Prinudna naplata | APR pretraga podataka | Telefonski imenik Srbije


Pretraživanje registra menica i ovlašćenja NBS


Servisom je omogućena provera podataka javne knjige izdatih menica i ovlašćenja.

objava 64x64Odlukom Narodne banke Srbije o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Službeni glasnik RS“, br. 56/2011) stupaju na snagu novi uslovi oko prinudne naplate. Sve menice i ovlašćenja po direktnim zaduženjima koje su izdala pravna lica i preduzetnici i koje su u posedu poverilaca do 1. juna 2012. (dospevaju za naplatu posle 1. juna 2012) registruje poverilac ili dužnik podnošenjem obrasca svojoj banci ili banci dužnika.

 

Registar menica i ovlašćenja je javna knjiga i vodi se u elektronskom obliku, a podaci iz ovog registra mogu se proveriti na ovoj strani.

Menice/ovlašćenja koje poverioci prime posle 1. juna 2012. dužnik registruje po zahtevu poverilaca. To znači da registracija nije obavezna. Međutim, ako poverilac hoće da se menice/ovlašćenja naplate kroz prinudnu naplatu (treći red prioriteta), menice/ovlašćenja moraju biti registrovani. Ako se menica ne registruje, ona se u tom slučaju naplaćuje putem suda koji donosi rešenja o izvršenju (sudsko rešenje je drugi red prioriteta u prinudnoj naplati).

 

preuzmi dokumentTekst odluke kao i obrasce zahteva za registraciju/brisanje menica/ovlašćenja možete preuzeti u delu Propisi iz oblasti poslova prinudne naplate

 

Na raspolaganju imate i servise APR pretraga podataka a još korisnih alata imate u odeljku eServisi .

 

© 2016 InfoGO.biz. Sva prava zadržana.