Prinudna naplata | Narodna banka Srbije | NBS pretraga dužnika | Dužnici u prinudnoj naplati

Online servis koji omogućava da prilikom otvaranja novog predzeća proverite da li već postoji neko pravno lice sa tim imenom. Ako prilikom pretrage odaberete samo deo naziva, možete da vidite koje još kombinacije tog naziva postoje. Ovaj eServis je namenjen za pretragu naziva za privredna društva.

Privredna društva su:

  • Ortačko društvo
  • Komanditno društvo
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)
  • Akcionarsko društvo (zatvoreno i otvoreno)

Podaci se odnose i na ogranak stranog pravnog lica. Kriterijum za pretragu je naziv ili deo naziva privrednog društva. Kao rezultat pretrage dobija se spisak rezervisanih naziva.

apr pretraga privrednih drustava

Ako želite da pokrenete sopstveno preduzeće, pogledajte vodič Registracija preduzeća u Srbiji.

Na portalu InfoGO.biz možete pronaći još korisnih stvari u delu eSERVISI .

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh