KATASTAR NEPOKRETNOSTI

- PRETRAGA BAZE PODATAKA -

 

Ovim servisom je omogućeno pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti.

Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine odnosno i preko adrese nepokretnosti (ulica i kućni broj u okviru opštine).

 

katastar nepokretnosti

 

O nepokretnostima je moguće dobiti samo osnovne informacije o nepokretnosti i osnovne informacije i imaocima prava (ime i prezime odnosno naziv pravnog subjekta kao i adresa imaoca prava).

Nije moguće pretraživati podatke po matičnim brojevima imaoca prava, niti se ova informacija prikazuje kod pregleda podataka (poštovanje načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

 

Servis omogućava pretraživanje podataka o nepokretnostima, koji su u Službi za katastar nepokretnosti sa naznačenim datumom ažurnosti bili u statusu "aktivni". Podaci sadrže sve promene koje su pravosnažne na taj dan.


PRETRAŽIVANJE SE IZVODI NA SLEDEĆI NAČIN:

  • Iz padajuće liste izaberite opštinu u kojoj se nalazi parcela koju želite da proverite;
  • U okviru većih gradova kliknite na katastarsku opštinu grada u kojem se nalazi parcela zatim unesite tačan broj parcele.
  • Klikom na link "Pretraga po adresi" unosite adresu na kojoj se parcela fizički nalazi.

 

Podaci su organizovani po opštinama. Nepokretnosti pretražujete u okviru katastarskih opština izabrane opštine. Beograd, Novi Sad i Niš imaju status Gradova. To znači da morate da izaberete opštine ovih gradova kod pretraživanja nepokretnosti.

Pretraga baze podataka katastra nepokretnosti je servis Republičkog geodetskog zavoda

 

Komentari posetilaca

Neko je upravo pogledao

Novi članovi

Prijava / Registracija

Na vrh