Ukupno raspoloživa sredstva su 247.000.000,00 dinara, a BESPOVRATNA sredstva se odobravaju u iznosu do 50%. Rok za prijavu: 15.10.2021. godine


Prijava / Registracija

Na vrh