APR pretraga privrednih subjekata

 

Šta obuhvata pretraga?

APR pretraga obuhvata subjekte upisane u Registar privrednih subjekata (privredna društva) i Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta.

 

Pretragu vršite izborom registra i unosom matičnog broja subjekta, ili poslovnog imena ili dela poslovnog imena subjekta pretrage (najmanje 3 karaktera)

Servis obezbeđuje Agencija za privredne registre republike Srbije.

agencija za privredne registre

 

Pretraga podataka

  1. Pretraga privrednih društava (po imenu ili matičnom broju)

  2. APR pretraga brisanih neaktivnih privrednih subjekata

  3. Pretraga rešenja o pokretanju prethodnog stečajnog postupka

  4. Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama

 

Pretraga oglasa i zaključaka

  1. Pretraga oglasa

  2. Pretraga oglasne table na dan

  3. Izbor privrednog subjekta za pregled oglasa

  4. Pretraga zaključaka

 

Ostale pretrage

Izvor: Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre ima i brojne druge online alate za pretragu podataka. Preduzetnike i privredna društva možete pronaći u delu Provera blokade računa. Još korisnih alata imate u sekciji eSERVISI.

 

Agencija za privredne registre | Registar PDV obveznika | Blokade računa | Online servisi

 

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh