Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za inteziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti, kao i podsticanja zapošljavanja.Krediti od 500.000,00 dinara do 100.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

  • Ceo tekst dostupan je samo registrovanim članovima.Registracija  je BESPLATNA.

  • Komentari posetilaca

    Novi članovi

    Prijava / Registracija

    Na vrh