Konkursi za podršku preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima (MSP). Subvencije za pokretanje biznisa i projektno finansiranje, startup kreditiranje.

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Investicioni kredit se preporučuje klijentima kojima su neophodna sredstva za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora.

Na osnovu Programa rada za 2019. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad,
Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad

R A S P I S U J E

KONKURS

ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.

  • Ceo tekst dostupan je samo registrovanim članovima.Registracijaje BESPLATNA.

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za inteziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti, kao i podsticanja zapošljavanja.Krediti od 500.000,00 dinara do 100.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti će se odobravati sa rokom otplate do 18 meseci u okviru koga može biti predviđen grejs period do tri meseca. Otplata kredita vršiće se u mesečnim/tromesečnim anuitetima.

Ukoliko je instrument obezbeđenja garancija poslovne banke kamatna stopa je 2% na godišnjem nivou, dok je u svim drugim slučajevima 3,5% na godišnjem nivou. Kamatna stopa se obračunava uz primenu valutne klauzule. U grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

Na vrh