Objavljeni oglasi za finansiranje poljoprivrednika. Subvencije i krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Konkurs za dodelu sredstava za sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini. Rok za prijavu: 24.11.2017.


Konkurs za dodelu sredstava za kupovinu konkretnog poljoprivrednog zemljišta – Ako postoji namera kupovine poljoprivrednog zemljišta od strane podnosioca zahteva u periodu od maksimalno godinu dana od datuma potpisivanja Ugovora o izdavanju garancije (odobravanje kreditnog okvira). Rok za prijavu: do utroška planiranih sredstava


Na vrh