RAKOVICA - Servis VIRTUELNI MATIČAR trenutno nije omogućen u ovoj opštini.

Dostupan je vodič kako stići do traženih dokumenata. Za neka dokumenta obavezno je lično prisustvo.

UPUTSTVO kako dobiti :

  • Izvod iz matične knjige rođenih

  • Izvod iz matične knjige venčanih

  • Izvod iz matične knjige umrlih

  • Uverenje o državljanstvu

  • Prijava rođenja

 

Uputstvo, iznos taksi koje se plaćaju, žiro računi, adresa, telefoni...

Virtuelni maticar RAKOVICA

 

Poslovni portal InfoGO.biz NIJE odgovoran za slanje dokumenata. Informacije o dokumentima koje ste poručili, možete dobiti u vašoj mesnoj kancelariji na telefon 3051-813. Radno vreme sa strankama: radnim danom 08.00-18.00

Vreme isporuke zavisi od brzine obrade matičarske službe (od nekoliko dana do nekoliko nedelja).

Neispravan link možete da prijavite OVDE.

Na vrh