internet tehnologijaU Srbiji će od 1. jula 2020. godine biti uveden novi portal javnih nabavki koji će omogućiti sprovođenje postupaka javnih nabavki elektronskim putem, novina je u Predlogu zakona o javnim nabavkama koji je u skupštinskoj proceduri.

To znači da će se komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda, odvijati elektronskim putem, preko Portala javnih nabavki.

voce vitaminiBanane, kivi, kivano.. ređaju se tropske biljke u srpksim baštama.

Pored ovih pojedinih egzotičnih u srcu Šumadije cveta i limun žut i to u dvorištu porodice Trifunović u selu Bukovica. Supružnici Branka i Stanislav pune dve decenije uzgajaju limun dokazujući da ovo voće ne samo što može kod nas da rodi, već može doneti zaradu.

posao kolegePredsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović kaže da će 400 miliona postojećih poslova nestati do 2030. godine.

Vlahović ističe da će u roku od jedne decenije više od 260 miliona ljudi raditi poslove koji danas ne postoje.

grafikon novacSkupština je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali će se primenjivati od 1. januara 2020. godine. Odredbe koje se odnose na nova poreska oslobođenja i one koje se odnose na ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, primenjuju se od dana stupanja na snagu, odnosno od 15. oktobra 2019. godine.

berba visanjaPredlogom budžeta za 2020. godinu srpskom agraru su namenjene 52 milijarde dinara, a obavezan iznos za subvencije neće biti manji od 35,6 milijardi dinara, što je 900 miliona dinara više nego 2019. godine.

Ministar poljoprivede Branislav Nedimović je rekao za RTS da se iz subvencija ne isključuje niko ko je već imao pravo, a da se uvode posebne mere podrške za mlade poljoprivrednike, za organsku proizvodnju, vinare... On je rekao da se, ako sve bude usvojeno, očekuju dva do tri puta veće subvencije za organske proizvođače i za vinare.

oneplus oneNe prođe nijedan dan a da posredno ili neposredno ne budemo uključeni u neki proces kupovine ili prodaje, a u vreme kada finansijska realnost predstavlja snažnu prepreku poslovnom i intelektualnom napretku, podaci i informacije koje primamo sa interneta igraju veliku ulogu u transformisanju naše svakodnevice i formiranju mišljenja.

zivotne namirniceRezultati prehrambene industrije postaju jedan od hroničnih problema srpske privrede, a statistički podaci za avgust i septembar pokazuju da se pad ove grane nastavio - 5,6 i 7,3 odsto, prenose danas "Novosti".

internet kupovinaZvuči čudno, ali je istina - Srbija je Sloveniju prestigla po izvozu IT usluga još pre pet godina. Podatak je jasniji ako se imaju u vidu dve činjenice - dok je u Sloveniji IT sektor rastao, u Srbiji je bio u povoju. Danas je IT u našoj zemlji u uzlaznoj putanji, a kod Slovenaca u stagnaciji.

Rodoljub Petrović, srpski programer koji je pre skoro 15 godina otišao iz Srbije u Ljubljanu, kaže da je srpsko IT tržište poslednjih godina sve konkurentnije, veći je, kako tvrdi, izbor poslova, plate su porasle i već se uveliko porede sa slovenačkim, neretko i zapadnim.

traktor poljoprivredaDržava zna koliko svake godine sa njive bude skinuto pšenice, ali ne zna gde se ona i nalazi, to jest nema precizne podatke gde se skladišti dobar deo roda.

Razlog je taj što ne postoji popis silosa i podnih skladišta, gde se pšenica smešta, a samim tim ne zna se ni u kakvim se uslovima drži.

eko zene posaoSocijalno-ekonomski savet grada Kragujevca pokrenuo je inicijativu za zabranu rada nedeljom u trgovinskoj delatnosti, osim na mestima nakojima je to neophodno poput apoteka i benzinskih stanica. To telo lokalne administracije ukazuje da zaposleni u trgovini imaju samo dva slobodna dana u jednom mesecu.

Prema zvaničnim podacima, u Srbiji u trgovini radi više od 200.000 zaposlenih od koji su 70 odsto žene.

vojska srbijeBudžetom Srbije za 2020. godinu predviđeno je da se za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze države, obezbedi 604,5 milijardi dinara.

U predlogu budžeta, koji je Vlada Srbije prosledila Skupštini, precizirano je da će se ta sredstva obezbediti iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada i to u iznosu od najviše 50,6 milijardi dinara.

Na vrh