Osnivanje radnje | Online servisi | Online registracija | PIB - Poreski identifikacioni broj

Ovaj eServis preduzetnicima pruža mogućnost da od 12. maja 2008. godine podnesu registracionu prijavu osnivanja preduzetnika elektronskim putem. Zahtev se podnosi online klikom na sliku ispod, a ukoliko je elektronska prijava uspešno izvršena, korisnik će dobiti potvrdu o primljenoj registracionoj prijavi na svoju elektronsku adresu.alt

U roku od 5 dana od dana podnošenja elektronske prijave, preduzetnik je u obavezi da lično ili poštom dostavi Agenciji:

  • potvrdu potpisanu od strane njenog podnosioca
  • originalnu dokumentaciju propisanu za registraciju osnivanja
  • dokaz o plaćenoj naknadi za osnivanje.

Za preduzetnike koji ispunjavaju uslove za registraciju APR dostavlja poreskoj upravi podatke za dodelu i određivanje PIB-a i za upis u jedinstveni registar poreskih obveznika. Ukoliko su ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a isti će biti registrovan i unet u rešenje o osnivanju preduzetnika. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a preduzetnik će biti registrovan i obavešten da se za dodelu PIB-a obrati poreskoj upravi.

APR po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za preduzetnika i vrši prijavu obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za registraciju obveznika plaćanja doprinosa u RZZO preduzetnik će biti registrovan u APR-u i obavešten da se za prijavu obveznika plaćanja doprinosa obrati RZZO.

Prilikom izbora naziva, osnivač - preduzetnik prethodno mora da proveri da li je na teritoriji opštine na kojoj će biti registrovan preduzetnik, već postoji registrovan preduzetnik sa istim ili sličnim nazivom. Naziv nije obavezan deo poslovnog imena. Proveru možete izvršiti na strani Pretraga preduzetnika.

Na portalu InfoGO.biz možete pronaći još korisnih stvari u delu eSERVISI .

 

 APR pretraga preduzetnika

APR pretraga preduzetnika je online servis za pretragu podataka, kojim se vrši pretraga registra preduzetnika. Možete da vidite sve podatke o traženoj radnji što podrazumeva tačan naziv, tekući račun, PIB i ostale zvanične podatke pravnih lica koje u registru ima Republika Srbija.

APR pretraga obuhvata subjekte upisane u Registar privrednih subjekata (preduzetnici, privredna društva ...) i Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta.


Servis obezbeđuje Agencija za privredne registre republike Srbije.

APR pretraga preduzetnika

 

Da bi pretraga registra bila uspešna, unesite matični broj subjekta, ili poslovno ime ili deo poslovnog imena subjekta pretrage (najmanje 3 karaktera).

 

Agencija za privredne registre ima i brojne druge online alate u delu APR pretraga podataka. Preduzetnike i privredna društva možete pronaći u delu Provera blokade računa. Još korisnih alata imate u sekciji eSERVISI.

 

Registar evidentiranih PDV obveznikaPretraga rezervisanih naziva privrednih društava | Provera nove šifre delatnosti | Pretraga privrednih društava | Prinudna naplata NBS | Provera blokade računa | Pretraga računa privrednih subjekata | Provera poslovnih partnera

 

 

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh