KATASTAR NEPOKRETNOSTI

- PRETRAGA BAZE PODATAKA -

 

Ovim servisom je omogućeno pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti.

Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine odnosno i preko adrese nepokretnosti (ulica i kućni broj u okviru opštine).

 

katastar nepokretnosti

 

O nepokretnostima je moguće dobiti samo osnovne informacije o nepokretnosti i osnovne informacije i imaocima prava (ime i prezime odnosno naziv pravnog subjekta kao i adresa imaoca prava).

Nije moguće pretraživati podatke po matičnim brojevima imaoca prava, niti se ova informacija prikazuje kod pregleda podataka (poštovanje načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

 

Servis omogućava pretraživanje podataka o nepokretnostima, koji su u Službi za katastar nepokretnosti sa naznačenim datumom ažurnosti bili u statusu "aktivni". Podaci sadrže sve promene koje su pravosnažne na taj dan.


PRETRAŽIVANJE SE IZVODI NA SLEDEĆI NAČIN:

  • Iz padajuće liste izaberite opštinu u kojoj se nalazi parcela koju želite da proverite;
  • U okviru većih gradova kliknite na katastarsku opštinu grada u kojem se nalazi parcela zatim unesite tačan broj parcele.
  • Klikom na link "Pretraga po adresi" unosite adresu na kojoj se parcela fizički nalazi.

 

Podaci su organizovani po opštinama. Nepokretnosti pretražujete u okviru katastarskih opština izabrane opštine. Beograd, Novi Sad i Niš imaju status Gradova. To znači da morate da izaberete opštine ovih gradova kod pretraživanja nepokretnosti.

Pretraga baze podataka katastra nepokretnosti je servis Republičkog geodetskog zavoda

 

APR provera podataka | APR pretraga turističkih agencija | Blokade računa

Online servis koji omogućava da pre putovanja proverite da li turistička agencija ima važeću licencu.

Unošenjem naziva ili matičnog broja, dobija se podatak o tome kada je agenciji izdata licenca, kao i da li je ona izdata za organizatora ili posrednika u turističkim putovanjima. Unošenjem naziva i matičnog broja, u odeljku APR Pretraga privrednih društava, može se dobiti podatak o:

  • registrovanom punom poslovnom imenu i adresi,
  • koji je matični broj, datum registracije, pretežna delatnost, (osnovni) osnivački kapital, ko je vlasnik, zastupnici, PIB, koji je tekući račun, ogranci, kao i podaci o poslovanju iz godišnjih finansijskih izveštaja

Servis NBS prinudna naplata daje uvid da li je račun u blokadi, odnosno da li agencija ima problema u poslovanju.

 

apr pretraga privrednih drustava

 

Na portalu InfoGO.biz možete pronaći još korisnih stvari u delu eSERVISI .

 

Ooopsss: Ovaj servis više nije dostupan!404

Servis Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji je omogućavao proveru uplate doprinosa poslodavca više nije u funkciji.

Dok ovaj servis ne bude ponovo dostupan, možete pogledati sevis za Proveru ispravnosti zdravstvene isprave pomoću kog možete dobiti informacije o tome da li je i do kog datuma vaš poslodavac overio vašu zdravstvenu knjižicu.

 


 

 

 

Pretraga imovinskih karti funkcionera Srbije

Uvid u imovinske karte političara SrbijeServis omogućava uvid u javno dostupne imovinske karte funkcionera Srbije. Funkcioneri su obavezni da uvid u svoju imovinsku kartu obezbede Agenciji za borbu protiv korupcije.

Pretraga je omogućena i na portalu InfoGO.biz .

Prijava / Registracija

Na vrh