Na osnovu Programa rada za 2019. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad,
Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad

R A S P I S U J E

KONKURS

ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.

  • Ceo tekst dostupan je samo registrovanim članovima.Registracijaje BESPLATNA.

Komentari posetilaca

Na vrh