racuni placanjeOduzimanje poreskog identifikacionog broja (PIB) znači da je na neki način zabranjeno poslovanje preduzeća. Za firmu to predstavlja zabranu izdavanja faktura i fiskalnih računa. Preduzeće bez PIB-a ne može da podnosi poreske prijave, ali ima mogućnost da zaključuje nove ugovore i izvršava ih, bez izdavanja fakture nakon završenog posla.

Poreska savetnica Zvezdana Pisarević u razgovoru za Biznis.rs kaže da je PIB osnov postojanja svakog privrednog subjekta koji se pojavljuje radi ostvarivanja nekog poslovnog cilja.
PIB je definisan Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i u njemu je navedeno kome se ne može dodeliti poreski identifikacioni broj prilikom osnivanja. U tu grupu spadaju pravna lica koja imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, naročito ako je osnivaču privremeno oduzet PIB.

“Isto važi za fizička lica koja su osnivači. Ukoliko se izvrši podela pravnog lica, na primer ako su dva ortaka radili zajedno, pa su odlučili da razdvoje poslovanje i da svako radi za sebe, a firma koja se deli ima neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, ni nova firma ne može nastaviti da radi sve dok preduzeće koje je predmet podele ne izmiri svoje fiskalne obaveze”, objašnjava Pisarević.

Takođe, PIB ne može biti dodeljen preduzetniku ukoliko ima neku neizmirenu poresku obavezu od ranije.

Naša sagovornica savetuje da se pre kretanja u proces registracije firme najpre proveri stanje na poreskim karticama.

“Ukoliko postoji zaostali dug koji je mali, a dešava se da ostane neki dinar, tada će se kamata vremenom samo uvećavati. Takav dug bi trebalo odmah namiriti. Ukoliko je dugovanje veliko može se ući u reprogram. Tako nećete doći u opasnost da PIB bude oduzet”, savetuje Pisarević.
S obzirom na to da je prvi korak podnošenje registracione prijave Agenciji za privredne registre (APR), nema smetnji da se firma registruje i počne da radi pošto APR nema uvid u poreska dugovanja.

porezi

Agencija dodeljuje PIB i prosleđuje sve podatke Poreskoj upravi i tek tada ona može da utvrdi da postoji neko dugovanje koje nije plaćeno.

“Ako je novopečeni poreski obveznik zaboravio da je dužan ili ne zna da ne može da se razortači ako firma duguje poreze, tada je u problemu, i to velikom. Za banku je PIB osnov za otvaranje tekućeg računa, pa u slučaju da Poreska uprava oduzme PIB istovremeno će obavestiti poslovnu banku i sredstva na računu će biti zamrznuta. To znači da račun nije blokiran i niko neće uzeti novac koji je na tekućem računu, ali su onemogućena sva plaćanja ili podizanje gotovine, osim kada je u pitanju plaćanje poreza i sporednih poreskih davanja”, ističe poreska savetnica.

Ukoliko firma kojoj je oduzet PIB ipak izda račun za neki raniji period, sa datumom koji je kasniji od datuma oduzimanja PIB-a, pri čemu na fakturi iskaže PDV, primalac takvog računa nema pravo na odbitak prethodnog poreza.
Isplata zarade radnicima kada je oduzet PIB

Ako se preduzeću oduzme PIB neće moći da koristi sredstva sa računa, a samim tim se ne može isplatiti zarada radnicima, ali porez i doprinosi mogu biti plaćeni.

Kada je tekući račun „zamrznut“ zbog oduzimanja PIB-a novac i dalje ostaje na računu, samo se njime ne može raspolagati osim da se plate poreska i druga davanja prema državi.
“Ako je tekući račun zamrznut, ali nije blokiran, nema smetnji da se zaključi asignacija, cesija i slično i da se tim putem isplate zarade zaposlenima ili izvrši plaćanje prema dobavljačima. Naravno, ukoliko pre toga uspete da objasnite svom poslovnom partneru da nije u prekršaju, jer svi znaju da ako je firma u blokadi nema nikakvog plaćanja u njeno ime. Treba objasniti da firma nije u blokadi već u trenutnim problemima”, naglašava Zvezdana Pisarević.

Jedino što preduzeće može da uradi u periodu kada mu je oduzet PIB jeste da postupi prema zahtevima Poreske uprave.

“To znači da nije dozvoljena nikakva promena podataka u APR-u. Isto ovo je onemogućeno za vreme trajanja poreske kontrole, sve dok Poreska uprava ne obavesti APR da je kontrola završena”, zaključuje poreska savetnica.
U kojim još slučajevima Poreska uprava može da oduzme PIB?

Poreski obveznik je dužan da obavesti Poresku upravu o svim promenama koje su nastale tokom poslovanja, naročito ako je u pitanju promena adrese. U slučaju da se firma ne nalazi na adresi koja je registrovana u APR-u, što znači da nije primljena pošta od strane Poreske uprave, poreskom obvezniku će biti oduzet PIB.

Ukoliko poreski obveznik ignoriše pozive poreske uprave da se odazove kontroli, mera restrikcije je ponovo oduzimanje PIB-a. Takođe, ukoliko je Poreska uprava u postupku kontrole zahtevala dodatnu dokumentaciju, a poreski obveznik se ogluši o takav zahtev, ponovo sledi isto – biće oduzet PIB.

 

biznis.rs

Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh