CE znak

O CE znaku


ce znak logoCE je skraćenica od Conformité Européenne i za razliku od standarda kvaliteta CE znak je obavezan i odnosi se na bezbednost upotrebe Vašeg proizvoda.

Zemlje članice Evropske unije su svojim zakonskim propisima i drugim merama obezbedile da se na tržište plasiraju i u upotrebi nađu samo proizvodi koji ne ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje ljudi ili drugih javnih interesa. Proizvodi bez CE znaka ne mogu se naći na tržištu EU.

CE znak je legitimacija za izvoz sledećih proizvoda:

 • Igračke
 • Građevinski materijal
 • Jednostavnu opremu pod pritiskom
 • Radio i telekomunikacionu opremu
 • Medicinske uređaje
 • Mašine
 • Opremu za ličnu zaštitu
 • Satelitsku opremu
 • Gasne uređaje
 • Opremu koja radi sa visokim pritiskom
 • Razne uređaje
 • Neautomatske uređaje i opremu za merenje težine
 • Fitnes opremu
 • Liftove
 • Zaštitnu opremu za rad u eksplozivnim atmosferama
 • Merne instrumente
 • In Vitro dijagnostičku medicinsku opremu
 • Nautičku opremu
 • Električne uređaje
 • Parne kotlove
 • Civilni eksploziv
 • Rashladnu opremu


Uvođenje CE znaka je dosta olakšalo izvoz pomenutih proizvoda iz zemalja koje nisu članice Evropske unije. Nekad je bilo neophodno dobiti sertifikate za svaku pojedinačnu zemlju, dok je uvođenjem CE znaka dovoljno samo jednom proći neophodne testove i postupak sertifikacije, kako bi roba imala prohodnost u svim zemljama Evropske unije.

Znak CE mora da stoji na samom proizvodu ili, ako to priroda proizvoda ne dozvoljava, na pakovanju, kao i na pratećoj dokumentaciji. Znak mora da bude lako uočljiv, razgovetan i čitljiv. Ukoliko drugačije nije određeno, znak mora biti veličine minimum 5 milimetara.

Uvođenje CE znaka


Pri uvođenju CE znaka, preduzeće može da koristi sopstvene resurse i pripremi dokaze treće strane (tehničku i drugu dokumentaciju, sprovede ispitivanje) da je proizvod u skladu sa odgovarajućom direktivom za određeni tip proizvoda.

Međutim, kako je procedura dosta komplikovana, preduzeća se najčešće odlučuju da potraže pomoć konsultantskih kuća. Provera usaglašenosti proizvoda sa propisanim standardima ponekad ne zahteva učešće ovlašćenog tela (Notified body), ali u većini slučajeva je neophodno.

znak ce atestProvera se vrši u skladu sa Direktivom Saveta 93/465/EEC kojom je obuhvaćeno 8 modula:

A - Interna kontrola proizvodnje
B - EU tipsko ispitivanje proizvoda
C - Usaglašenost proizvoda sa direktivom za respektivni tip proizvoda
D - Obezbeđenje kvaliteta proizvodnje
E - Obezbeđenje kvaliteta proizvoda
F - Verifikacija proizvoda
G - Pojedinačna verifikacija proizvoda
H - Potpuno obezbeđenje kvaliteta

Preduzeće ne mora za svaki tip proizvoda da prolazi kroz svaki od navedenih modula. Proces provere usaglašenosti za neke jednostavnije proizvode (npr. sijalice) obuhvata samo neke od koraka.

Prema pravilima, proizvođač mora u potpunosti da sprovede sledeće neophodne mere:

 • Da osigura da proizvodni proces obezbeđuje usaglašenost proizvoda sa odgovarajućom direktivom (sistem kvaliteta),
 • Da kompletira tehničku dokumentaciju o projektovanju, proizvodnji i funkcionisanju proizvoda, na službenom jeziku zemalja članica,
 • Da sastavi EC Deklaraciju, koja treba da sadrži sve relevantne podatke o usaglašenosti sa direktivom po kojoj je izdata, podatke o proizvodu, proizvođaču, njegovom ovlašćenom predstavniku, sertifikacionom telu, kao i upućivanju na standarde i druga normativna dokumenta.


Utvrđivanje usaglašenosti se u načelu odnosi na proizvod, proces proizvodnje, uslugu, sistem kvaliteta i sistem životne sredine. Usaglašenost proizvoda sa tehničkim propisima, standardima i specifikacijama, dokazuje se izjavom isporučioca, izveštajem o ispitivanju u akreditovanoj laboratoriji, kao i izveštajem kontrolne organizacije i sertifikatom o usaglašenosti sertifikacionog tela.

Podrška države


Uviđajući strateški značaj uvođenja ovog sitema kvaliteta za ukupnu konkurentnost naše privrede, podrška Vlade Republike Srbije preduzećima koja žele da uvedu ISO sertifikat nije izostala. Državne agencije povremeno nude bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja, sertifikacije i resertifikacije ISO sertifikata.

Zvanično objavljene oglase i javne pozive portal www.InfoGO.biz objavljuje u sekciji KONKURSI.

Komentari posetilaca

Na vrh