Kupci će uvek kupiti najkvalitetniji proizvod u odnosu na cenu koju su spremni da plate. Takođe, prilikom donošenja konačne odluke kupci će uzeti u obzir i druge, ne manje bitne karakteristike, poput robne marke proizvoda, ambalaže i prodajnih usluga.

Robna marka je bitan element kome se mora vrlo detaljno pristupiti pre donošenja odluke o ulasku na strana tržišta. U globalnoj svetskoj privredi uloga robne marke je svakim danom sve važnija u komunikaciji sa kupcima. Pod robnom markom se ne podrazumeva samo etiketa koja se koristi kako bi se se razlikovali proizvodi iste vrste. Ona treba da prenese jasnu poruku kupcima o kvalitetu i karakteristikama proizvoda.

Različita tržišta različito reaguju na istu robnu marku proizvoda. Preduzeće se može odlučiti da li će na određeno tržište izaći pod svojom robnom markom ili će plasirati proizvod na tzv. tržišta bez marke (kod većine poluprerađenih proizvoda).

Kada preduzeće izlazi na tržište pod sopstvenom robnom markom mora biti jako obazrivo prilikom njenog izbora. U pojedinim kulturama neophodno je prilagoditi vizuelni identitet i etiketu proizvoda u skladu sa kulturom i običajima.

Marketing mix

Pre nego što se odlučite za robnu marku proizvoda detaljno se informišite o stranom tržištu na koje želite da stupite. Veoma je važno da, pre izbora, proverite da li je istu marku neko preduzeće već zaštitilo da ne biste odgovarali zbog nelojalne konkurencije. Zaštita robne marke je neophodna u pojedinim zemljama. Da bi zaštitilo svoju robnu marku, preduzeće mora poštovati zakone o patentima, trgovinskim markama i autorskim pravima.

U razvijenim društvima, postoje propisane barijere za korišćenje inostrane robne ili trgovinske marke. S druge strane, u nerazvijenim zemljama, piraterija i kopiranje inostranih proizvoda i robnih marki su veoma rasprostranjeni.

Ambalaža proizvoda predstavlja poslednju poruku koja se prenosi kupcu, pre nego što on donese konačnu odluku o tome da li će proizvod da kupi ili ne. Ambalaža ne predstavlja samo neophodnost zaštite proizvoda već i instrument koji utiče na prodaju jer atraktivno pakovanje može bitno da poveća vrednost proizvoda.

Prilikom izbora dizajna ambalaže potrebno je da se rukovodite kriterijumima praktičnosti, sigurnosti i izgleda. Nakon toga, ambalažu morate da prilagodite potrebama savre- menog kupca i prodajnog prostora u kojem se proizvod izlaže. U samoposlugama pakovanje nema samo svrhu da služi kao reklama proizvoda već igra ulogu prodavca proizvoda. Ambalaža mora biti uočljiva kako bi kupac mogao lako da pronađe proizvod u radnji. Proizvod će biti uočljiv ukoliko se materijal, oblik i dizajn ambalaže razlikuju od proizvo- da konkurencije. Male razlike u izgledu (boja, veličina, oblik) mogu uticati na povećanje ili smanjenje tražnje za proizvodom.

Posebno obratite pažnju na boje koje se nalaze na etiketi, slike i informacije koje želite da prenesete (u poslednje vreme, u većini zemalja je propisano da se na pakovanju prehram- benih proizvoda navodi energetska vrednost).

Pri izmeni ambalaže, preduzeće treba da ima za cilj da stimuliše tražnju za proizvodom i poveća prodaju. Troškovi ambalaže kod prehrambenih proizvoda koji se prodaju u malo- prodajnim objektima čine obično 20% od maloprodajne cene, dok kod određenih vrsta proizvoda mogu iznositi od 40 do 50% od maloprodajne cene. Zbog toga je potrebno oceniti isplativost modifikacije proizvoda i uporediti je sa rezultatima koji se žele postići. Nakon predloga dizajna nove ambalaže i izrade prototipa, preporučljivo je da se sprovede testiranje tržišta i oceni adekvatnost predloženog načina pakovanja.

INDEKS ČLANAKA

NAZAD NA SADRŽAJKomentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh