Proizvodnja i prodaja kvalitetnog proizvoda, koji je u skladu sa potrebama kupaca, zahteva značajno ulaganje vremena i finansijskih sredstava. Preduzeće može da postigne uspeh samo kontinuiranim pronalaženjem i lansiranjem novih kao i izmenama postojećih proizvoda.

Proizvod je veoma dinamičan elemenat marketing miksa. Modifikacija proizvoda predstavlja jedan od ključnih elemenata koje rukovodstvo preduzeća mora da ima u vidu prilikom izlaska na novo tržište.

Pre donošenja odluke o modifikaciji proizvoda preduzeće mora da uzme u obzir:

  • kulturu i običaje zemlje
  • geografske i klimatske uslove
  • zahteve kupaca
  • životni standard
  • zakonodavni sistem

U pojedinim slučajevima modifikacija proizvoda je neophodna kako bi njegove osnovne karakteristike (kvalitet, dizajn, ambalaža) bile usklađene sa geografskim i klimatskim uslovima stranog tr žišta. Običaji, religija ili način na koji ljudi provode slobodno vreme vrlo često ukazuju na izglede za uspeh proizvoda.

Svako tržište propisuje odredbe kojima se reguliše uvoz, proizvodnja i prodaja određenih grupa proizvoda. Ovi propisi mogu da budu u obliku raznih trgovinskih barijera i regulativa koje su usmerene ka zaštiti zdravlja građana, zaštiti domaćih preduzeća od konkurencije iz inostranstva i usaglašavanju proizvoda iz uvoza sa sistemima merenja (npr. napon u Americi).

Prilikom planiranja nastupa na stranom tržištu, potrebno je da se upoznate sa visinom zarade, nivoom obrazovanja kupaca i njihovim navikama u potrošnji. Upravo od ovih faktora zavisi koliko izvozni proizvod može biti sofisticiran.

Potencijal stranog tržišta mora biti dovoljno visok da pokrije sledeće direktne i indirektne troškove:

  • proizvodnje novog proizvoda
  • modifikacije postojećeg proizvoda
  • plasmana proizvoda na stranom tržištu

Iz tog razloga, neophodno je da napravite procenu navedenih troškova i isplativost modifikacije proizvoda. Odluka o modifikaciji proizvoda zavisi i od strategije ulaska na strano tržište. Preduzeća sa kratkoročnim ciljevima imaće drugačiju perspektivu od preduzeća sa dugoročnim ciljevima.


INDEKS ČLANAKA:

MARKETING MIKS

NAZAD NA SADRŽAJ

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh