Pri određivanju cene proizvoda preduzeće može koristiti integrisani model koji predstavlja kombinaciju sledećih metoda:
• na osnovu troškova,
• prema ciljevima i
• vođeno konkurencijom.

Formiranje cena zasnovano na troškovima

Izračunavanje stvarnih troškova proizvodnje plasmana proizvoda na stranom tržištu od suštinske je važnosti za utvrđivanje finansijske isplativosti izvoza. Većina preduzeća koja tek počinju sa izvoznim aktivnostima kalkulišu cenu svojih proizvoda koristeći metod troškova plus. Određivanje cene proizvoda putem ovog metoda izgleda ovako:

Cena proizvoda/usluge na domaćem tržištu
+ Troškovi izvoza
- Troškovi marketinga na domaćem tržištu
= Cena proizvoda/usluge na izvoznom tržištu

Primena ovog metoda deluje jednostavno, ali ipak treba biti pažljiv. Možete lako doći u problematičnu situaciju ukoliko varijabilne troškove povežete sa marketingom proizvoda na stranom tržištu ne uključujući ih u proračun. Kao rezultat, cena proizvoda može biti previsoka da se nadmeće sa konkurencijom na stranom tržištu.

Pored metoda troškova plus primenjuje se i metod marginalnih troškova.
Metod marginalnih troškova formira najnižu cenu (patos cena) zasnovanu na ukupnim fiksnim troškovima i neto dobiti (marginalna dobit). Patos cena označava najnižu cenu ispod koje bi preduzeće počelo da ostvaruje gubitak u prodaji proizvoda na trži tu. Pojedinci smatraju da je metod troškova plus realniji i optimalniji u privrednoj praksi, posebno za kratkoročno formiranje cene proizvoda. Takođe, ne zaboravite da fluktuacije u kursu utiču na isplativost izvoza. Iz tog razloga, trudite se da prilagođavate vaše cene svim promenama u kursu dinara u odnosu na valutu zemlje u koju izvozite.

Formiranje cene prema ciljevima

Kada određujete cenu va šg izvoznog proizvoda, potrebno je da ukalkulišete i marketing ciljeve koje želite da ostvarite plasmanom proizvoda.
Metoda formiranja cene prema ciljevima podrazumeva da preduzeće identifikuje marketing ciljeve i formira cenu proizvoda u skladu sa potrebama ciljnog tržišta. Na primer, marketing ciljevi i cena proizvoda na tržištima zemalja u razvoju, koje imaju niži dohodak po glavi stanovnika (per capita), razlikovaće se od ciljeva preduzeća na razvijenim tržištima sa višim dohotkom po glavi stanovnika. U narednom delu teksta biće više reči o strategijama nastupa preduzeća na izvoznom tržištu.

Formiranje cene vođeno konkurencijom

Nakon što ste izračunali troškove i odabrali metod formiranja cene, potrebno je da se upoznate sa cenama vaše konkurencije. Ukoliko je na stranom tržištu prisutan veliki broj konkurenata neophodno je da vaše cene prilagodite njima i svedete ih na isti ili niži nivo kako biste sebi obezbedili udeo na tržištu. Formiranje cene proizvoda putem prilagođavanja konkurentskim cenama, preduzeću može doneti korist samo na tržištima na kojima je prisutna jaka konkurencija.

INDEKS ČLANAKA:

MARKETING MIKS

NAZAD NA SADRŽAJ

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh