Prisustvo na međunarodnim sajmovima je još jedan od načina za predstavljanje vašeg preduzeća u inostranstvu. Za izvoznika, sajam je jedan od najsigurnijih načina za sticanje poslovnih kontakata, izlaganje proizvoda, upoznavanje sa svetskim trendovima i konkurencijom i,naravno, sklapanje poslova.

Planiranje i odabir sajma

Pre odlaska na sajam potrebno je napraviti detaljan plan. Uspostavite kontakt sa domaćimpreduzećima koja su izlagala ranijih godina, kako biste ocenili značaj sajma i koristi koje možete imati od nastupa. Treba posebno da obratite pa žnju na veličinu sajma, preduzeća koja izla žu na sajmu i prosečan broj posetilaca. Najbolje je da kontaktirate sa organizatorima sajma, najmanje godinu dana unapred.
Organizator će vam poslati paket informacija koje sadrže plan sajma, tro škove, instrukcije za prevoz eksponata, upit za hotelsku rezervaciju, prijavu za sajam i pravila sajma. Raspitajte se u poslovnim udru ženjima ili privrednim komorama da li postoji mogućnost organizovanog nastupa vi še preduzeća, čime biste značajno smanjili troškove. Ukoliko niste sigurni da sajam odgovara profilu vašeg preduzeća, najbolje je da prve godine odete kao posetilac da bi procenili da li se uopšte isplati da učesvujete na tom sajmu.

Štand

Veličina štanda zavisi od tipa, dimenzija i količine proizvoda koje ćete izlagati kao i raspoloživog budžeta. Za dizajn štanda možete unajmiti dizajnera, ali vodite računa o troškovima boravka dizajnera i pomoćnog osoblja, koji će uveliko prevazići planirana izdvajanja za dnevnice.

Ugovor i plaćanje

Najam štanda se, najče šće, plaća unapred. Ukoliko je mesto koje ste želeli da rezervišete slobodno, dobićete pismeno odobrenje od organizatora sajma. Na većim sajmovimanajboljamesta su, uglavnom, unapred rezervisana od strane redovnih izlagača. Birajte gde postoji najveći promet, recimo blizu ulaza, u glavnoj hali (a ne u sporednim), blizu lifta, stepenica i u prizemlju (umesto u podrumu ili na spratovima).

Reklama

Organizator sajma, nakon što je izvršena rezervacija prostora i uplata, šalje odobrenje i nekoliko ulaznica. Izlagač može iskoristiti ulaznice da pozove potencijalne kupce ili svoje zastupnike. Pored ulaznica, organizator sajma šalje ponudu za oglašavanje u jedinstvenoj bro šuri koja sadrži osnovne informacije o sajamskoj manifestaciji i preduzećima koja izlažu.

Osoblje, dokumenta i hotelske rezervacije

Učesnik na sajmu treba unapred da odluči kakvo mu je osoblje potrebno za prisustvo na štandu odnosno, da li je potrebno unajmiti eksterne hostese i prevodioce ili je moguće angažovati trenutno zaposlene u preduzeću. Vaše osoblje mora da: zna jezik koji se koristi na sajmu, dobro poznaje vaše proizvode, cenu i uslove prodaje. Odredite broj osoba na štandu, definišite njihovu stručnost i pripremite kratak priručnik koji će sadr žati odgovore na sva eventualna pitanja od strane posetilaca sajma. Potrebno je da rezervi šete hotel unapred jer je, u vreme sajmova, uvek velika gužva. Potrudite se da dobijete pismenu potvrdu od hotela kako bi bi bili sigurni da je rezervacija izvr šena.

Pozivnice za sajam

Ukoliko ste obavestili vašeg zastupnika, postojeće ili potencijalne klijente da ćete učestvovati na sajmu poželjno je da im pošaljete pozivnice unapred. Pozivnica treba da sadrži kratak opis delatnosti preduzeća (company profile) kao i poziv na sastanak na sajmu.

Katalozi i vizitkartice

Donesite što veći broj kataloga i vizitkartica. Uvek ostavite nekoliko sa strane u slučaju da imate sastanke posle sajma.

Promotivni pokloni

Promotivni pokloni su jedan od najboljih načina da se privuku posetioci. Najče će se koriste: olovke, privesci, kačketi, majice, lopte i slatkiši (bombone i čokolade). Na svakom poklonu treba da stoji ime preduzeća, proizvodi i kontakt podaci.

Preduzeće može koristiti i snimljeni video materijal, osmišljenu demonstraciju proizvoda ili nagradnu igru kako bi privuklo pažnju posetilaca. Ovo je skup način privlačenja pažnje posetilaca sajma i, po pravilu, zahteva veću površinu štanda.

Posle sajma: pisma zahvalnosti i naredni koraci

Kupcima koji su posetili vašštand potrebno je pošaljete pisma zahvalnosti, kao i nakon realizovane posete stranim tržištima. Zahvalite se kupcima sa kojima ste sklopili posao kao i onima koji su pokazali interesovanje. Ukoliko ste potencijalnim klijentima, prilikom razgovora na štandu obećali da ćete im poslati nešto (npr. uzorke, ponude, dodatne promotivne materijale), uradite to neposredno po povratku. Nakon 2-3 nedelje kontaktirajte ih telefonom da biste bili sigurni da je pošiljka primljena. Pitajte za mišljenje, pokušajte da ugovorite sastanak ili se dogovorite da pošaljete svoju ponudu. Ukoliko vam u toku razgovora klijent zatraži još nešto, pošaljite sve odmah posle telefonskog razgovora. Nastavite sa istom procedurom sve do sastanka, na kome treba da se potrudite da sklopite ugovor ili ostvarite druge načine međusobne saradnje. Plasirajte u domaćim medijima informaciju o poslovnim aran žmanima koje ste uspeli da postignete tokom sajma. Sarađujte sa novinarima kako bi plasirali dobre tekstove o vašem preduzeću. Ažurirajte internet prezentaciju i postavite nove informacije o učešću na sajmu.
Nemojte zaboraviti da uče šće vašeg preduzeća na međunarodnim sajmovima koristite kao reklamu i na domaćem tržištu.

Troškovi učešća na sajmovima

Visoki broj troškova koji proizilaze iz posete sajmovima traži pažljivo planiranje budžeta. Troškovi često znaju da budu odlučujući faktor kada se uzima u obzir odlazak na sajam.
Planiranje i organizacija:
• Prethodno putovanje radi procene tržišta
• Odabir načina komunikacije
• Planiranje izgleda štanda (dizajn i konstrukcija štanda)

Reklamiranje, komunikacija, odnosi sa javnošću, štampani materijali:
• Reklame za učešće na sajmovima, u štampanoj i/ili elektronskoj formi
• Pozivnice i besplatne pozivnice
• Reklama/registracija u službenim glasilima
• Propagadni materijali; pokloni
• Prevodi i štampa literature za nastup za sajmu
• Dizajn, postavljanje i realizacija multimedijalnih prezentacija

Iznajmljivanje prostora:
• Iznajmljivanje prostora
• Iznajmljivanje opreme za štand
• Štampa i dizajn materijala koji će biti na štandu
• Instalacija priključaka za električnu energiju i vodu
• Iznajmljivanje opreme (video oprema, telefon/faks, aparat za kafu, fotokopir aparat)
• Iznajmljivanje cveća i ostale dekoracije

Ponuda posetiocima:
• Hrana i piće
• Specijalni događaji i aktivnosti
Održavanje štanda:
• Čišćenje štanda
• Električna energija
• Čuvanje materijala ili kutija za vreme sajma
• Čuvari

Logistika:
• Transport uzoraka
• Skladištenje praznih kutija i ambalaže
• Carinjenje uzoraka
• Osiguranje uzoraka za vreme transporta

Službeno osoblje:
• Obuka
• Ulaznice i karte za parking
• Naknade za privremeno zaposlene (hostese, prevodioci, konobari)
• Putovanje
• Hotelski smeštaj i hrana
• Garderoba (u slučaju kada osoblje treba da nosi uniforme)
• Osiguranje puta

Indeks članaka:

NAZAD NA SADRŽAJ

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh