Prelazni trgovinski sporazum i SSP

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Prelazni trgovinski sporazum potpisani su 29. aprila 2008. godine u Briselu, a ratifikovala ih je Narodna skupština Republike Srbije 9. septembra 2008. godine. Od 1. februara 2009. Srbija jednostrano primenjuje Prelazni trgovinski sporazum, dok se ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u državama članicama EU očekuje tokom tekuće godine (stupiće na snagu nakon što ga potvrde Savet ministara EU i Evropski parlament).

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je međunarodni ugovor, čijim će potpisivanjem Srbija dobiti status države pridružene Evropskoj uniji. Potpisivanjem ovog ugovora, odnos Srbije i Evropske unije postaje dvostrano obavezujući, sa tačno utvrđenim pravima i obavezama obeju strana.

Dve najvažnije obaveze koje će Republika Srbija preuzeti ovim sporazumom biće uspostavljanje zone slobodne trgovine i usklađivanje zakonodavstva Republike Srbije sa pravom EU.

Sporazumom se stvara zona slobodne trgovine između Srbije i EU u prelaznom periodu od šest godine. Obaveza Srbje se sastoji u postepenom ukidanju carina na uvoz robe poreklom iz Evropske unije u prelaznom periodu. S druge strane Evropska unija ovim ugovorom potvrđuje slobodan pristup robi iz Srbije na tržištu Evropske unije.

Prelaznim trgovinskim sporazumom predviđeno je da se u narednih šest godina postepeno uspostavi slobodna trgovina industrijskim i poljoprivrednim proizvodima. Definisane su tri grupe industrijskih proizvoda prema osetljivosti za koje će liberalizacija biti ostvarena nakon perioda od dve, pet odnosno šest godina. Za proizvode koji se ne nalaze na ovim listama carine će biti ukinute u momentu stupanja na snagu sporazuma. Obezbeđeno je da ključni sektori domaće industrije (poput industrije automobila, igračaka, obuće, keramike...) ostanu na visokom stepenu zaštite u toku prelaznog perioda od pet odnosno šest godina.

U prvoj godini primene sporazuma carine na sirovine i repromaterijale su smanjene na 70 odsto onih iz prošle godine, dok su na proizvode više faze prerade carine smanjene na 80 odsto, odnosno 85 odsto od carinske stope u 2008. Ukinute su carina na žive životinje za uzgoj i priplod i na neke poljoprivredne proizvode koji se ne proizvode u Srbiji, kao što su tropsko voće, začini i neke vrste semenske robe, ali su carine na te proizvode do sada bile simbolično male.

Ukidanje carina za poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode, ribu i riblje proizvode biće takođe ostvareno postepeno, tokom prelaznog perioda od šest godina, uz zadržavanje carinske zaštite za pojedine proizvode (oko 20% proizvoda) i nakon prelaznog perioda. Dogovoreno je da osetljivi proizvodi poput mesa, mleka i žita ostanu na visokom stepenu zaštite tokom petogodišnjeg tranzicionog perioda. Obezbeđeno je zadržavanje sezonske zaštite za jedan broj osetljivih proizvoda, voća i povrća, poput paradajza, paprika, šljiva i jabuka.

Lista aneksa i protokola


Aneks I
- Koncesije Srbije na industrijske proizvode poreklom iz Evropske zajednice
Aneks II - Definicija proizvoda od junetine "baby beef"
Aneks III - Koncesije Srbije na poljoprivredne proizvode
Aneks IV - Koncesije Evropske zajednice za srpske riblje proizvode
Aneks V - Koncesije Srbije na ribu i riblje proizvode
Aneks VI - Pravo intelektualne, industrijske i komercijalne svojine

Protokol 1 - Trgovina prerađenim poljoprivrednim proizvodima
Protokol 2 - Vina i alkoholna pića
Protokol 3 - Definicija pojma"proizvodi sa poreklom" i metodi administrativne saradnje
Protokol 4 - Državna pomoć industriji čelika
Protokol 5 - Uzajamna administrativna pomoć u carinskim pitanjima
Protokol 6 - Rešavanje sporova

__________________________________________________________________

Preuzmite dokumentaciju alt

INDEKS ČLANAKA:

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh