Mnoga preduzeća počinju sa izvozom bez prethodno izrađenog plana. U tom slučaju, javlja se rizik da zapostave tržišta na kojima bi njihovi proizvodi imali veće šanse za uspeh. Odabir pogrešnog tržišta može dovesti do neuspeha, pa čak ponekad i bankrotstva preduzeća usled velikih troškova koji prethode izvozu i koji se ne mogu namiriti iz izvoznih prihoda.

Dobro osmišljena izvozna strategija, bazirana na tačnim i korisnim informacijama, omogućava preduzeću da uspešno plasira svoje proizvode u predviđenom vremenskom periodu.

PRVI KORACI U IZRADI IZVOZNOG PLANA

Podrazumevani koraci su:

 • prikupljanje podataka
 • identifikacija prepreka i
 • mogućnosti za ulazak na nova tržišta.


Ovim planom preduzeće precizira ciljeve, rokove i načine za praćenje poslovanja u budućem periodu kako bi ostvareni rezultati bili merljivi.

Izvozni plan mora biti razumljiv za sve zaposlene koji su angažovani na poslovima izvoza. Početni plan preduzeća treba da bude jednostavan i da sadrži osnovne smernice za ulazak na nova tržišta. On treba da bude osmišljen kao pomoćno sredstvo menadžmentu preduzeća, a ne kao statički dokument. Nakon početka izvoznih aktivnosti, plan o razvoju izvoza biće detaljniji i konkretniji.

Nakon ulaska na trži te, potrebno je da se rezultati izvoza sagledaju i uporede sa planom. Na osnovu ovog poređenja rukovodstvo meri uspešnost strategije. Ukoliko postoji razlika, neophodno je da se plan promeni i prilagodi trenutnoj situaciji.

Preduzeća koja žele samostalno da izvoze moraju da razrade detaljniji plan od preduzeća koja će izvoziti preko zastupnika.

INDEKS ČLANAKA


NAZAD NA SADRŽAJ


Priručnik za izvoznike osmišljen je kao praktični vodič srpskim preduzećima na putu izlaska na strana tržišta. Priručnik je objavljen zahvaljujući Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije i namenjen je preduzećima koja planiraju plasman svojih proizvoda na strana tržišta, ali i onima koja već izvoze a nisu u mogućnosti da pronađu potrebne informacije.

Izvoz nudi brojne mogućnosti za svako preduzeće kao što su:

 • povećanje prodaje i dobiti,
 • proširenje kapaciteta,
 • rast preduzeća i
 • veću konkurentost na domaćem i stranom tržištu.

Rukovodstvo svakog preduzeća ima svoje motive za izvoz. Za neka preduzeća presudan je finansijski momenat i dobit, kao jedini način da se obezbedi rast poslovanja i ostvari pozitivan i što veći finansijski rezultat. Za druge, izvoz nudi prednosti velikog tržišta, pre svega, obaranje troškova poslovanja kroz povećanje proizvodnje i ostvarivanje efekata ekonomije obima.

Posedovanje kvalitetnog proizvoda ili usluge po konkurentnim cenama nije dovoljan uslov da biste uspešno plasirali svoje proizvode i usluge na stranom tržištu. Za izlazak na nova tržišta morate da budete spremni da uložite dosta vremena, finansijskih sredstava i, pre svega, strpljenja kako bi vaš proizvod pridobio poverenje i lojalnost kupaca.Potrebno je da posedujete osnovna znanja o tržištima na kojima se vaši proizvodi mogu plasirati, mogućnostima finansiranja izvoza, transportu, izvoznim procedurama i administraciji, neophodnim marketinškim aktivnostima i dr. Možda ćete doneti prerani zaključak da je pokretanje izvoza za vas nesigurno i skupo. To je prva prepreka koju morate savladati pre čitanja ovog Priručnika, jer uputstva i saveti koje nudimo mogu vam biti od pomoći samo ukoliko verujete da je vaš proizvod u mogućnosti da nađe svoje mesto na stranom tržištu.

Srbija poseduje veliki broj strateških prednosti koje predstavljaju dobru osnovu za stalan rast izvoza kao što su:

 • poznavanje i blizina regionalnih i međunarodnih tržišta,
 • stručnu radnu snagu,
 • konkurentne troškove poslovanja i dr.


Ekonomski napredak zemlje i kreiranje novih radnih mesta moguće je ostvariti jedino kroz povećanje proizvodnje i izvoza roba i usluga. Navedena činjenica se, posebno, odnosi na mala tržišta kao što je tržište Srbije. Ukoliko je na ovim tržištima prisutna orijentacija preduzeća na domaće kupce ovakva politika, po pravilu, vodi njihovoj stagnaciji i nemogućnosti da se takmiče sa stranom konkurencijom.

Ovaj Priručnik možda neće pružiti odgovore na sva vaša pitanja, ali će vam sam pristup korak po korak pomoći da savladate osnovna znanja o izvozu potrebna da biste upoznali i izbegli eventualne prepreke i probleme sa kojima se možete suočiti prilikom izvoza.

NAZAD NA SADRŽAJ

Vodič za izvoznikeVODIČ ZA PREDUZETNIKE

VODIČ ZA IZVOZNIKE

 

 


 

SADRŽAJ:

 

namena KOME JE NAMENJEN OVAJ PRIRUČNIK

 

plan KREIRANJE IZVOZNOG PLANA I STRATEGIJE

 • Kako treba da izgleda izvozni plan?
 • Kako proceniti da li je vaše preduzeće spremno za izvoz?

 

istrazivanje ISTRAŽIVANJE I ODABIR IZVOZNOG TRŽIŠTA

 • Sprovedite sami istraživanje tržišta
 • Plan istraživanja
 • Sekundarno istraživanje
 • Primarno istraživanje

 

finansiranje FINANSIRANJE IZVOZA

 • Odluka o finansiranju izvoza
 • Pronalaženje odgovarajućih izvora finansiranja izvoza
 • Plaćanje u međunarodnom poslovanju
 • Ostvarivanje naplate potraživanja
 • Problemi sa naplatom

 

marketingmix MARKETING MIKS

 • Proizvod
 • Formiranje izvozne cene proizvoda
 • Promocija
 • Distribucija

 

osiguranje OSIGURANJE ROBE

 • Vrste osiguranja
 • Šta pokriva osiguranje?
 • Osiguranje u domaćem i međunarodnom transportu

 

rezimi izvoza REŽIMI IZVOZA

 

sporovi REŠAVANJE MEĐUNARODNIH SPOROVA

 

dokumentacija DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZVOZ

 • Ugovor o kupoprodaji robe
 • Trgovačka dokumenta
 • Transportna dokumenta
 • Dokumenta o osiguranju robe
 • Carina i carinska dokumenta
 • Uverenja

feedback SPORAZUMI

 • Evropska unija
 • CEFTA
 • Rusija
 • Belorusija
 • SAD
 • Turska
 • EFTA

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh