Konkursi za podršku preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima (MSP). Subvencije za pokretanje biznisa i projektno finansiranje, startup kreditiranje.

Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljuje se u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini, Ministarstva privrede, koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Program SSU za MMSPP). Rok za prijavu: 21.12.2021.


Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar 2021. godine.


BESPOVRATNA sredstva za podršku digitalnoj transformaciji preduzeća. Maksimalni iznos sredstava je do 600.000 dinara po korisniku ... Rok za prijavu: do utroška sredstava.


Konkurs za dodelu BESPOVRATNIH sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva . Rok za prijavu: 31.12.2021.


 Javni konkurs u okviru programa podrške preduzetništvu je otvoren u cilju dodele bespovratnih sredstava počenicima odnosno preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.. Rok za prijavu: 31.12.2021.


Investicioni krediti kao podrška za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora. Rok za prijavu: 31.12.2021.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini su 100.000.000,00 dinara. Rok za prijavu: 31.12.2021.


Prijava / Registracija

Na vrh