tekuci racun banka otvaranjeSamo pravilnom procenom svih bitnih kriterijuma klijent će uvideti koja poslovna banka nudi najbolje uslove. Tekući računi građana su lični računi koji se koriste za priliv i raspolaganje dinarskim novčanim sredstvima.

Ovi računi predstavljaju osnovni element u odnosu poslovne banke i građana i smatraju se prvom u nizu usluga koje će banka pružati svojim klijentima. Uobičajeno je da tekuće račune koriste zaposleni i penzioneri, odnosno, lica koja imaju redovne mesečne prihode, međutim, potrebu za tekućim računima često imaju i nezaposlena lica koja primaju različite vrste pomoći ili imaju honorarna primanja koja nisu redovna.

Tekuće račune građani mogu otvoriti kod banke nezavisno od toga da li imaju redovne mesečne prilive ili ne. Redovni mesečni prihodi najčešće donose neke povlastice pri korišćenju tekućih računa u odnosu na tekuće račune građana koji nemaju redovna mesečna primanja (npr. odobravanje dozvoljenog minusa). S druge strane, građani sa neredovnim primanjima često su oslobođeni plaćanja održavanja tekućeg računa, bar u mesecima kada nemaju primanja, što ne važi za zaposlene i penzionere.

Iz navedenog proističe da postoje dve osnovne kategorije tekućih računa:

– za građane sa redovnim mesečnim primanjima (plata, penzija,...) i

– za građane sa neredovnim mesečnim primanjima (autorska prava, honorari, donacije, stipendija, različite vrste pomoći...).

Za otvaranje tekućih računa građana sa redovnim mesečnim primanjima potrebno je banci priložiti dokaz o redovnim primanjima (potvrda firme da će redovno uplaćivati primanja zaposlenog na račun u banci ili rešenje nadležnog Fonda o isplati penzija i penzioni ček) i identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš). Za otvaranje tekućeg računa građana bez redovnih mesečnih primanja neophodno je priložiti samo identifikacioni dokument. Neke banke nude i otvaranje tekućih računa na osnovu dinarskih ili deviznih depozita, koji su garant za pokriće eventualnog nedozvoljenog salda koji bi se mogao pojaviti na tekućem računu.

Kakve uplate – takav spektar usluga

Otvaranjem tekućeg računa u poslovnoj banci, postajete klijent iste banke, što je osnova za spektar pratećih i dodatnih usluga koje ćete biti u mogućnosti da koristite u banci. Banka na osnovu evidencije redovnosti i visine vaših prihoda na tekućem računu, poslodavca koji vas upošljava i vaše odgovornosti u pogledu redovnog izmirivanja obaveza i potrošnje sredstava do granica raspoloživosti, odlučuje o spektru usluga koje će vam ponuditi i novim proizvodima koje smatra adekvatnim za vaš odnos sa bankom. Na osnovu ove evidencije, banka vam može i uskratiti pravo na korišćenje pojedinih proizvoda i usluga u ponudi poslovne banke. Česta je pojava da klijenti koji često ulaze u nedozvoljeni minus po tekućem računu nisu u mogućnosti da ostvare pravo na ponovno odobravanje dozvoljenog minusa ili kredit u banci.

Zavisno od poslovne politike banke, otvaranje tekućeg računa se ne naplaćuje, zahteva se minimalna uplata na račun, koja se kasnije može utrošiti ili se naplaćuje jednokratna naknada. Vođenje tekućeg računa se uglavnom u svim bankama naplaćuje (osimkod posebnih vrsta tekućih računa i često kod tekućih računa građana bez redovnih primanja) na mesečnom nivou. Uz tekući račun banke uglavnom nude i prateće usluge poput korišćenja elektronskog bankarstva, dostavljanja mesečnog izvoda o prometu na računu, dozvoljenog prekoračenja po računu, čekova, platnih kartica, SMS i telefonsku proveru stanja na računu, trajni nalog za plaćanje mesečnih obaveza... Ove usluge se uglavnom dodatno naplaćuju, zavisno od poslovne politike banke, ali često i donose uštede koje inače ne biste bili u mogućnosti da ostvarite – na primer, plaćanje elektronskim bankarstvom ili trajnim nalogom nosi nižu proviziju od uobičajene za plaćanje na šalterima. Poslovne banke često nude i takozvane pakete usluga uz tekući račun koji su prilagođeni vašim potrebama. Ukoliko, primera radi, deo priliva često koristite za kupovinu strane valute, banka vam u paketu tekućeg računa može ponuditi povoljniji kurs za kupovinu deviznih sredstava ili ukoliko nemate dovoljno vremena za česte posete ekspoziturama banke, može vam u paketu biti ponuđeno korišćenje elektronskog bankarstva i trajnih naloga za plaćanje.

Vlasnik tekućeg računa može ovlastiti i drugo lice da raspolaže sredstvima sa njegovog računa. Davanje ovlašćenja se uglavnom ne naplaćuje dodatno. Ovlašćeno lice može neograničeno ili po datim uputstvima vlasnika računa, ograničeno raspolagati novčanim sredstvima sa računa. Bez obzira da li ovlašćeno lice ima ograničeno ili neograničeno ovlašćenje, nikada ne može likvidirati (zatvoriti) račun.

Na šta obratiti pažnju

Pri donošenju odluke o otvaranju tekućeg računa u nekoj banci, povedite računa o sledećem:

– koliki su troškovi otvaranja, vođenja i zatvaranja računa
– da li banka izdaje čekove i koliki su troškovi
– da li banka odobrava prekoračenje po računu, kolika je kamata na dozvoljeno i nedozvoljeno prekoračenje
– da li postoje ograničenja pri podizanju gotovine na šalteru banke ili na bankomatu, kao i kakva je rasprostranjenost bankomata i ekspozitura banke
– da li otvaranjem računa ostvarujete povoljnije kamatne stope na štednju ili niže kamatne stope na kredite
– da li banka nudi usluge elektronskog bankarstva ili trajne naloge za plaćanje.

Samo pravilnom procenom ovih kriterijuma bićete u mogućnosti da procenite koja poslovna banka nudi najbolje uslove korišćenja tekućeg računa. Potrebe građana su različite, pa će jednima biti važnije da mogu raspolagati čekovima, a drugima da mogu da obavljaju plaćanja elektronski. Korišćenjem tekućeg računa u banci možete ostvariti uštede i benefite koji nisu direktno vezani za tekući račun, paje važno imati u vidu da nisu samo troškovi otvaranja i vođenja računa najvažniji element u donošenju odluke.

Povoljnosti za klijente

Krediti su često presudan element za donošenje odluke o otvaranju tekućeg računa. Iako nisu direktno vezani za korišćenje tekućeg računa, krediti banaka za klijente su po pravilu značajno jeftiniji od kredita za neklijente i uvek je pri donošenju odluke o podnošenju zahteva za kredit preporučljivo zahtev podneti u banci u kojoj je otvoren tekući račun. Čak i ukoliko vam neka druga banka nudi povoljnije uslove kreditiranja uz obavezu prenošenja mesečnih primanja na nov tekući račun u toj banci, imajte u vidu da ova procedura zahteva dodatne troškove, koji nisu zanemarljivi i mogu uticati na veću ukupnu cenu kredita.

Sličan tretman klijenti banke imaju i pri korišćenju kreditnih kartica ili štednje. Banke često odobravaju kreditne kartice klijentima uz niže kamatne stope i uz manje potrebnih sredstava obezbeđenja, nego što je to slučaj kod odobravanja kreditnih kartica neklijentima. Kada je reč o štednji, pojedine banke nude više kamatne stope za klijente (korisnike tekućih računa), nego za ostale štediše.

Zaključak – račun nije izolovana usluga

Generalni zaključak, koji se nameće, jeste da otvaranje tekućeg računa u banci ne predstavlja izolovano korišćenje usluge i da se može zasebno posmatrati. Mnogo veće uštede i benefite možete dobiti, ukoliko ostvarite pravo na povoljnije kredite, atraktivniju štednju ili na neke druge proizvode iz ponude banke.

Politika 

Dodaj komentar

Nije dozvoljeno vređanje, psovanje niti govor mržnje. Administratori će neprikladne komentare ukloniti bez najave.

Sigurnosni kod
Osveži

Komentari posetilaca

Na vrh