orahPOKUPITE NOVAC IZ ZEMLJE - Sve se više priča o komercijalnoj isplativosti sadnje oraha. O tome šta je sve potrebno, na kakvom zemljištu uspeva, koja je tehnologija sadnje i o drugim zanimljivim pitanjima o savremenoj proizvodnji oraha , govori Prof.dr. Slobodan Cerović - Departman za voćarstvo  i vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom  Sadu.

Za podizanje savremenih zasada oraha treba koristiti sorte i selekcije dobrog kvaliteta ploda i velike rodnost. Visoka rodnost podrazumeva izraženu genetsku osnovu sorte i selekcije za visoku rodnost (više ženskih cvetova u grupi i rodnost i lateralnih, a ne samo vršnih pupoljaka), kao i za otpornost na bolesti i mraz. Otpornost na mraz podrazumeva kasniji početak vegetacije, kako bi se izbegle štete od poznih prolećnih mrazeva koji najviše štete pričinjavaju orahu i rani završetak vegetacije kako bi se izbegle štete od zimskih mrazeva itd.orah1

Sadnice odabranih sorti i selekcija oraha moraju biti proizvedene vegetativnim putem (kalemljenjem). One će dati prve plodove već u drugoj, trećoj, a najkasnije u četvrtoj vegetaciji (sl.1.. sorta Rasna rađa već u rasadniku).

Znatnijeg roda će biti kad se dovoljno razvije kruna, posle osme godine. Orah je vrlo dugovečna voćka, živi 100 i više godina mada se puni rod planira na 50 godina. Stablo oraha relativno sporo raste, 4/5 zapremine svoje buduće krune postiže tek za oko 15 godina, dok se kod većine voćnih vrsta u savremenim zasadima to ostvaruje u toku četvrte vegetacije. Zato za ekonomičnu proizvodnju u savremenim zasadima moramo gajiti neke međukulture ili podkulture. Inače gajenje oraha u čistoj kulturi postaje rentabilno od pete godine, a visokorentabilno tek 8 - 10 godina posle sadnje.

Izbor terena za sadnju

Teren za podizanje zasada oraha može se odrediti tek pošto se dobro analiziraju zemljišni, klimatski, ekonomski i drugi činioci koji će imati uticaja na uspešnost proizvodnje.

Pri izboru terena za podizanje zasada oraha treba voditi računa da to ne bude neka zatvorena kotlina, jer su takvi tereni izloženi mrazevima (kasnim prolećnim, ranim jesenjim i jakim zimskim). Zatvoreni tereni nisu pogodni i zbog anemofilnog načina oprašivanja oraha (oprašivanje pomoću vetra), tako da orahu odgovaraju tereni koji su izloženi povetarcu. Sem ovog na zatvorenim terenima voćke su više izložene napadu parazita, u prvom redu gljivičnih, u odnosu na terene koji su provetreni.

Za podizanje zasada oraha najpogodniji su blagi nagibi, a to mogu biti i severne ekspozicije zbog manjih temperaturnih kolebanja i kasnijeg početka vegetacije. Vinogradski tereni uglavnom odgovaraju i za zasade oraha. Orah, odlično uspeva na aluvijumu pored reka. Najpoznatiji rejon oraha u Evropi je u blizini Grenobla u Francuskoj, u kojem sa obe strane reke Izer u dužini oko 35 km ima preko 6000 ha oraha. Orah iz ovog rejona ima zaštićeno poreklo još od 1938. godine (“Noix de Grenoble”).

Zemljište

Orah uspeva na zemljištima različite plodnosti, od plodnih humusnih do siromašnih deluvijuma i peskova, pa i najsiromašnijih skeletnih zemljišta. Ipak, za intenzivnu proizvodnju su najpogodnija duboka, plodna zemljišta s dobrim vodnim i vazdušnim režimom, kao što su černozemi i aluvijalni nanosi. Dobra aeracija zemljišta omogućava veću aktivnost zemljišnih mikroorganizama, važnih neimara plodnosti zemljišta, kao i disanje korena oraha. Zato je vrlo važno da zemljište bude rastresito - dobro aerirano.

Orah se uspešno gaji na neutralnim i blago-kiselim zemljištima (stabla nalazimo i na zemljištima sa pH 5). Treba napomenuti da orah podnosi i suvišni kreč u zemljištu i da na terenima gde mnoge voćke pate od hloroze (žutila listova), orah ima normalan zelen list. U pogledu plodnosti zemljišta smatra se da je za rast i razvoj oraha dovoljno plodno zemljište koje sadrži preko 3% humusa, 250-300 ppm lako usvojivog kalijuma, 80-100 ppm lako usvojivog fosfora, 6-8 ppm lako usvojivog gvožđa itd.

Klimatski činioci

Rast i plodnonošenje oraha zavisi od više klimatskih činilaca. Ako klimatski uslovi nisu pogodni, orah se razvijaja, ali slabo plodonosi ili uopšte ne plodonosi. Klimu mesta određuju pre svega toplota, svetlost, vlažnost i strujanje vazduha i svaki od ovih činilaca ima veliki uticaj na uspevanje oraha.

Toplota. – Orah najbolje uspeva u vinogradarskoj zoni, što znači da mu odgovaraju takvi toplotni uslovi. Te potrebe su različite u pojedinim fenofazama. Za početak vegetacije oraha potrebna je znatno veća suma temperatura nego većini drugih voćnih vrsta kontinentalne zone, mada u tom pogledu postoje velike razlike između pojedinih sorti i selekcija oraha. U toplijim rejonima orah redovnije i bolje rađaja.

Temperatura u nekom rejonu u prvom redu zavisi od geografske širine, nadmorske visine, ekspozicije, reljefa terena, blizine velikih vodenih površina itd. Na uspevanje i rodnost oraha najveći uticaj imaju mrazevi, a znatno manji visoke temperature. Najčešći su mrazevi u depresijama. Orah je najotporniji na niske temperature u vreme fiziološkog zimskog mirovanja. Međutim, pošto se u tom periodu mogu javiti ekstremno niske temperature, to nisu retki slučajevi oštećenja od zimskih mrazeva. Otpornost oraha na zimske mrazeve zavisi od sorte odnosno od pripremljenosti voćke za zimsko mirovanje (da li je blagovremeno završila vegetaciju, koliko je rezervnih materija nakupila, uslovi pod kojima se zbivao proces kaljenja voćke, zdravstveno stanje biljke u vreme vegetacije i sl.). Dobre sorte oraha imaju kraću vegetaciju pa redovnije rađaju. Tako na primer 1987. godine, kada je u okolini Novog Sada u januaru bi lo -27,6°C, sor ta Šampion i selekcija Rasna koje imaju kratku vegetaciju su rodile, dok su kod sorti koje kasnije završavaju vegetaciju od mraza bile oštećene i skeletne grane (Korn, Franket, Šejnovo, Jupiter i dr). Prema ispitivanjima Koraća i Cerovića (1980) vegetativni pupoljci izdrže od -20 do -32°C, zavisno od sorte i pripremljenosti voćke za zimsko mirovanje. Pozni prolećni mrazevi nanose najčešće i najveće štete orahu. Mladi plodići oraha mogu da izdrže niske temperature samo do -1°C. Mladari u prvoj fazi porasta izdrže do oko -2°C. Otvoreni muški cvetovi izdrže oko -3°C. Polen je najotporniji deo cveta na niske temperature. Pri izboru sorti za gajenje u rejonima u kojima se javljaju pozni prolećni mrazevi treba odabrati one s kraćom vegetacijom. Ovo podrazumeva kasni početak i rani završetak vegetacije.

U gajenju oraha važan je početak vegetacije, a ne vreme cvetanja. Mraz uništava mladare na čijem vrhu se nalaze začeci ženskih cvetova koje uništi pre nego što se i razviju. Rani jesenji mrazevi pričinjavaju nešto manje štete od poznih prolećnih mrazeva. Sorte oraha s dugom vegetacijom, kao što je većina francuskih sorti oraha, u našim uslovima pojedinih godina imaju oštećenje od ranih jesenjih mrazeva, a naročito od zimskih niskih temperatura jer nedovoljno pripremljene ulaze u fazu fiziološkog mirovanja.

Voda. – Prirodne zajednice oraha su prvenstveno u rečnim dolinama u kojima su najčešće zemljište i vazduh bogati vlagom. Za razliku od terena sa tekućim vodama, orah slabo uspeva na terenima sa visokim podzemnim (stajaćim) vodama, koje su bez kiseonika. Orah raste i u sušnim rejonima jer dobro razvija koren, koji mu omogućava dobru prilagođenost i u tim nepovoljnim uslovima, ali tamo znatno manje rađa.

Vetar. - S obzirom da se orah oprašuje anemofilno, tj. posredstvom vetra, česti povetarci u vreme cvetanja su vrlo korisni. Na promajnim mestima sa stalnim strujanjem vazduha ređa su gljivična i druga oboljenja oraha. Češći je, međutim, slučaj nepovoljnog delovanja vetra. Olujni vetrovi, a naročito ako su praćeni jakim kišama, iskrivljuju mlada orahova stabla. Suvi vetrovi u toku cvetanja isušuju žig tučka i nepovoljno deluju na oplodnju. Oni isušuju i zemljište i povećavaju transpiraciju voćaka.

Aerozagađenje. - Orah je osetljiviji od većine voćnih vrsta na aerozagađenje. Poznati su slučajevi masovnog sušenja orahovih stabala u blizini velikih industrijskih centara gde je zagađenost vazduha velika.

orah2

U cilju intenziviranja proizvodnje oraha treba ga saditi u združenoj sadni sa kajsijom kao što je prikazano na sl.2.

Poljoprivreda magazin

---------------------------------------------------------------------

Preuzmite dokument Download

--------------------------------------------------------------------- 

Dodaj komentar

Nije dozvoljeno vređanje, psovanje niti govor mržnje. Administratori će neprikladne komentare ukloniti bez najave.

Sigurnosni kod
Osveži

Komentari posetilaca

Na vrh