U današnje vreme, kvalitet ne predstavlja više konkurentsku prednost nego i neophodan uslov. Multinacionalne kompanije traže dobavljače koji će biti sposobni da obezbede robu i usluge istog kvaliteta kao njihovi postojeći dobavljači, bez tolerisanja varijacija u kvalitetu.

Kompromisi u kvalitetu nisu dopušteni i ovom slučaju MNC kompanije pokušavaju da izbegnu rizik gde god je to moguće. U tom smislu, MNC kompanije obično očekuju da su potencijalni dobavljači već implementirali prihvaćene standarde kvaliteta, čak i više, oni očekuju da se ovi standardi poštuju u potpunosti a ne samo formalno.

Potencijalni klijenti će najčešće postaviti sledeća pitanja:

  • Da li su primenjeni standardni kvaliteta i da li su oni sertifkovani od strane prepoznatih nezavisnih organa za sertifkaciju?
  • Da li postoje pisane procedure politike kvaliteta sa kojima su zaposleni upoznati?
  • Da li postoje interne i spoljne revizije, koje se planiraju i vrše u redovnim intervalima?
  • Da li postoji sistemska procedura za upravljanje reklamacijama klijenata?
  • Da li postoji sistemska procedura za upravljanje nestandardizovanim materijalima i proizvodima?
  • Da li preduzeće vrši analize uzroka grešaka u skladu sa sistemskim procedurama?
  • Da li je preduzeće u stanju da izvrši sve neophodna merenja sa odgovarajućom i baždarenom opremom za merenje?
  • Da li preduzeće koristi odgovarajuće statističke metode za praćenje procesa i/ili proizvoda?
  • Da li preduzeće primenjuje kontinuirano poboljšanje procedura koristeći metode TQM (Total Quality Management)?
  • Da li se cena kontrole kvaliteta izveštava i prati?


Ovo je samo primer najvažnijih pitanja, mi smo sigurni da Vi možete da smislite još mnogo drugih, na primer: „Da li je prisutna procedura za odgovarajuću proveru pristiglih materijala i rezervnih delova?“

Najbolji način da se pripremite za ovakva pitanja jeste primena priznatih standarda kvaliteta i upotreba standarda kao načina upravljanja. Ako to učinite, shvatićete da, na primer, ISO 9001 nije nešto što samo treba da dodate na Vaš sistem upravljanja, već se jednako može i treba ugraditi u samu srž poslovanja.

Nazad na sadržaj

Za dodatne informacije pogledajte  vodič kroz standarde.

Na vrh