Upravljanje procesom proizvodnje je usko vezano sa sistemima kontrole kvaliteta i treba da obezbedi da se proizvodnja vrši prema specifkacijama koje omogućavaju da se proizvede i isporuči kvalitetan proizvod do krajnjeg korisnika.

Budite spremni da odgovorite na ovakvu vrstu pitanja:

  • Da li preduzeće ima dovoljan kapacitet za traženi obim proizvodnje?
  • Da li postoje odgovarajuće mašine i oprema?
  • Da li preduzeće poseduje sistem održavanja i da li se čuvaju podaci o održavanju?
  • Da li su mašine i radna sredina čisti i uredni (očišćeni od ulja, vode, prašine, otpada i slično)?
  • Da li je oprema pravilno instalirana, da li se pravilno održava i obeležava gde je to potrebno? (setite se da u nekim sektorima, oprema može da bude u vlasništvu samog klijenta)
  • Da li su na raspolaganju i da li se primenjuju jasna i nedvosmislena uputstva za rad?
  • Da li postoji primena identifkacije proizvoda i da li takva primena omogućava praćenje toka proizvoda unazad tamo gde je to moguće?
  • Da li je kompletan proces proizvodnje organizovan da obezbedi nesmetan tok rada?
  • Da li su logističke procedure pod kontrolom, kako bi se obezbedile isporuke na vreme?

Ponovo, postoje neka osnovna pitanja na koja mora da se odgovori i mnoga druga se mogu postaviiti. U nekim oblastima, na primer, priprema proizvodnje je takodje veoma bitna. Ako ste u automobilskoj industriji, treba da imate usvojene procedure za implementaciju novih proizvoda i za upravljanje početkom procesa proizvodnje. Jedan od najboljih načina da steknete utisak o tome kako proizvodnja treba da se organizuje jeste da posetite neku već razvijenu kompaniju.

Neke MNC kompanije imaju i svoju proizvodne kapacitete sličnog tipa, kao dodatak bazi dobavljača. Ukoliko je to moguće, pokušajte da organizujete posetu njihovim proizvodnim kapacitetima.

Nazad na sadržaj

Na vrh