Pravilno upravljanje ljudskim resursima, kao i pridržavanje pravila o bezbednosti i zdravlju zaposlenih, od vitalnog je značaja za sposobnost preduzeća da isporuči robu i/ili usluge. Stoga, potencijalni klijenti žele da budu sigurni da Vi ovu oblast držite pod kontrolom.

Budite spremni da odgovorite na ovakva pitanja:

  • Da li preduzeće ima odgovarajuće kadrove?
  • Da li su ključna radna mesta popunjena?
  • Da li je preduzeće konkurentno na tržištu radne snage?
  • Da li zaposleni imaju svu neophodnu veštinu i znanje i da li preduzeće realizuje programe obuke i razvoja zaposlenih?
  • Da li se preduzeće pridržava svih zakonskih normi u vezi sa zaštitom i bezbednosti na radu?
  • Da li preduzeće obučava svoje zaposlene u oblasti zaštite na radu i da li postoji neki plan za prevenciju incidenata na radu?

Zaposleni, njihovo znanje i motivacija moraju da postoje i da se tretiraju kao Vaša prednost u odnosu na konkurenciju. Pravilno upravljanje ili investiranje u obuke i razvoj zaposlenih predstavlja ulaganje u dugotrajnost Vašeg poslovanja. Kao i kod svih investicija, ovo treba da bude sprovedeno mudro kako bi se uloženo vratilo.

Nazad na sadržaj

Na vrh