Pokušali smo da Vam prenesemo suštinu zahteva koje MNC kompanije postavljaju pred svoje dobavljače.Najbolji način da naučite jeste praksa.

Tragajte za informacijama o potencijalnim kupcima, napravite izbor ciljne grupe i ostvarite prvi kontakt na različite načine.

Tokom svih Vaših pokušaja, treba stalno da imate na umu sledeće:

  • Sticanje novog kupca ne predstavlja sreću već rezultat ozbiljnog rada;
  • Posao počinje pre prvog kontakta sa kupcom;
  • Sav prethodni trud može da bude izgubljen tokom prvog kontakta, jer prvi utisak jeste važan.

Želimo Vam mnogo zadovoljnih kupaca.


Nazad na sadržaj

Na vrh