ISO standardi

O ISO standardima


Međunarodna organizacija za standardizaciju - ISO (International Organisation for Standardization) predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svetska institucija za razvoj standarda. Ključni ISO standardi razrađeni u okviru ove organizacije i primenljivi na teritoriji Republike Srbije su:

 • Sistem menadžmenta kvalitetom - ISO 9001
 • Sistem ekološkog menadžmenta - ISO 14001
 • Sistem menadžmenta bezbednosti hrane - ISO 22000
 • Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih - OHSAS 18001


ISO standard povećava konkurentnost Vašeg preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira. Potrošačima nudi proširenu ponudu i jača konkurenciju među dobavljačima stvarajući sigurnije, kvalitetnije proizvode i povoljnije cene proizvoda i usluga.


ISO 9001:2000


ISO 9001:2000 sertifikat je jedini međunarodno priznat dokaz kvaliteta koji izdaje nezavisno međunarodno sertifikaciono telo.

Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom ima izuzetan strateški značaj za sve vidove poslovanja. U tom smislu,  standard ISO 9001:2000 je primenljiv na sve organizacije nezavisno od tipa, veličine, proizvodne ili uslužne delatnosti i jedini se može koristiti za sertifikaciju menadžmenta u poslovnom svetu. Proces sertifikacije započinje tako što sistem menadžmenta kvaliteta - QMS (Quality Management System) mora biti u potpunosti dokumentovan, proveren i odobren od strane menadžmenta, a potom implementiran u organizaciji.

QMS sadrži:

 • poslovnik kvaliteta - opis načina zadovoljenja zahteva ISO 9001:2000,
 • procese - opisi aktivnosti kroz sve procesne faze,
 • procedure kvaliteta -  metodi upravljanja procesima,
 • radne instrukcije - uputstva za obavljanje individualnih zadataka i aktivnosti.


Nakon što su standardni uspešno implementirani u samoj organizaciji, sertifikaciju ISO 9001:2000 izvršava nezavisno međunarodno sertifikaciono telo. Sertifikacija predstavlja eksternu kontrolu, nakon čijeg pozitivnog izveštaja sledi izdavanje sertifikata za kvalitet koji se obnavlja na godišnjem nivou.

Pročitaj više >>>

ISO 14001:2004


Sistem menadžmenta zaštite životne sredine javio se kao reakcija na neodgovorno ponašanje velikog broja kompanija i organizacija, oslikavajući urgentnu potrebu tržišta za očuvanjem životne sredine. Implementacija Sistema ekološkog menadžmenta može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili čak na samo jedan proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe Vaše kompanije.

Implementacijom ISO 14001:2004 utvrđuje se koji od radnih procesa u kompaniji zagađuju životnu sredinu, potom se postavljaju realni ciljevi i uvode neophodne mere za ostvarenje tih ciljeva. Tokom uvođenja ISO 14001 takođe se vrši odgovarajuća obuka osoblja za upravljanje ovim sistemom i opisuju se obaveze i ovlašćenja za izvršavanje ovih procesa.

Suština ovog standarda nije u zamenjivanju mašina, proizvoda ili procesa koji imaju negativan učinak na životnu sredinu, već je reč o postepenom smanjenju zagađenja zasnovanog na dužim vremenskim intervalima.

Pročitaj više >>> 

ISO 22000:2005


ISO 22000
predstavlja međunarodni standard koji obuhvata sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema menadžmenta bezbednosti hrane. Novi standard ISO 22000:2005 ima za osnovu principe HACCP sistema za dobijanje finalnog prehrambenog proizvoda u potpunosti poštujući standarde bezbednosti:

 1. praćenje, proučavanje i opis proizvodnog procesa radi preventive ili uspostavljanja kontrole u slučaju rizika za bezbednost hrane,
 2. sprovođenje analize, procena i uspostavljanje kontrole,
 3. menadžment i raspolaganje resursima.


ISO 22000 može se uspešno primeniti na:

 • primarne proizvođače hrane, uključujući i prerađivače hrane,
 • maloprodaju i isporuku hrane,
 • proizvodnju stočne hrane,
 • proizvođače opreme i materijala za pakovanje,
 • proizvođače aditiva, sastojaka i sredstava za čišćenje.

Pročitaj više >>>

OHSAS 18001


OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) je industrijski standard za implementaciju i sertifikaciju sistema za upravljanje sigurnošću i zdravljem osoblja, nastao usled potrebe za osiguravanjem bezbednosti u radnoj sredini.

Sertifikat OHSAS 18001 štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja.

Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih.

OHSAS 18001 se uspešno implementira u:

 • svim granama industrije,
 • tehničkim kompanijama,
 • hotelima i turističkim organizacijama,
 • pomorskim kompanijama,
 • računovodstvenim preduzećima,
 • svim kompanijama iz oblasti uslužnih delatnosti.

 Pročitaj više >> >

Podrška države


Uviđajući strateški značaj uvođenja ovog sitema kvaliteta za ukupnu konkurentnost naše privrede, podrška Vlade Republike Srbije preduzećima koja žele da uvedu ISO sertifikat nije izostala. Državne agencije povremeno nude bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja, sertifikacije i resertifikacije ISO sertifikata.

Zvanično objavljene oglase i javne pozive portal InfoGO.biz  objavljuje u sekciji KONKURSI.

Na vrh