Priručnik za izvoznike osmišljen je kao praktični vodič srpskim preduzećima na putu izlaska na strana tržišta. Priručnik je objavljen zahvaljujući Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije i namenjen je preduzećima koja planiraju plasman svojih proizvoda na strana tržišta, ali i onima koja već izvoze a nisu u mogućnosti da pronađu potrebne informacije.

Izvoz nudi brojne mogućnosti za svako preduzeće kao što su:

  • povećanje prodaje i dobiti,
  • proširenje kapaciteta,
  • rast preduzeća i
  • veću konkurentost na domaćem i stranom tržištu.

Rukovodstvo svakog preduzeća ima svoje motive za izvoz. Za neka preduzeća presudan je finansijski momenat i dobit, kao jedini način da se obezbedi rast poslovanja i ostvari pozitivan i što veći finansijski rezultat. Za druge, izvoz nudi prednosti velikog tržišta, pre svega, obaranje troškova poslovanja kroz povećanje proizvodnje i ostvarivanje efekata ekonomije obima.

Posedovanje kvalitetnog proizvoda ili usluge po konkurentnim cenama nije dovoljan uslov da biste uspešno plasirali svoje proizvode i usluge na stranom tržištu. Za izlazak na nova tržišta morate da budete spremni da uložite dosta vremena, finansijskih sredstava i, pre svega, strpljenja kako bi vaš proizvod pridobio poverenje i lojalnost kupaca.Potrebno je da posedujete osnovna znanja o tržištima na kojima se vaši proizvodi mogu plasirati, mogućnostima finansiranja izvoza, transportu, izvoznim procedurama i administraciji, neophodnim marketinškim aktivnostima i dr. Možda ćete doneti prerani zaključak da je pokretanje izvoza za vas nesigurno i skupo. To je prva prepreka koju morate savladati pre čitanja ovog Priručnika, jer uputstva i saveti koje nudimo mogu vam biti od pomoći samo ukoliko verujete da je vaš proizvod u mogućnosti da nađe svoje mesto na stranom tržištu.

Srbija poseduje veliki broj strateških prednosti koje predstavljaju dobru osnovu za stalan rast izvoza kao što su:

  • poznavanje i blizina regionalnih i međunarodnih tržišta,
  • stručnu radnu snagu,
  • konkurentne troškove poslovanja i dr.


Ekonomski napredak zemlje i kreiranje novih radnih mesta moguće je ostvariti jedino kroz povećanje proizvodnje i izvoza roba i usluga. Navedena činjenica se, posebno, odnosi na mala tržišta kao što je tržište Srbije. Ukoliko je na ovim tržištima prisutna orijentacija preduzeća na domaće kupce ovakva politika, po pravilu, vodi njihovoj stagnaciji i nemogućnosti da se takmiče sa stranom konkurencijom.

Ovaj Priručnik možda neće pružiti odgovore na sva vaša pitanja, ali će vam sam pristup korak po korak pomoći da savladate osnovna znanja o izvozu potrebna da biste upoznali i izbegli eventualne prepreke i probleme sa kojima se možete suočiti prilikom izvoza.

NAZAD NA SADRŽAJ

Na vrh