Mnoga preduzeća počinju sa izvozom bez prethodno izrađenog plana. U tom slučaju, javlja se rizik da zapostave tržišta na kojima bi njihovi proizvodi imali veće šanse za uspeh. Odabir pogrešnog tržišta može dovesti do neuspeha, pa čak ponekad i bankrotstva preduzeća usled velikih troškova koji prethode izvozu i koji se ne mogu namiriti iz izvoznih prihoda.

Dobro osmišljena izvozna strategija, bazirana na tačnim i korisnim informacijama, omogućava preduzeću da uspešno plasira svoje proizvode u predviđenom vremenskom periodu.

PRVI KORACI U IZRADI IZVOZNOG PLANA

Podrazumevani koraci su:

  • prikupljanje podataka
  • identifikacija prepreka i
  • mogućnosti za ulazak na nova tržišta.


Ovim planom preduzeće precizira ciljeve, rokove i načine za praćenje poslovanja u budućem periodu kako bi ostvareni rezultati bili merljivi.

Izvozni plan mora biti razumljiv za sve zaposlene koji su angažovani na poslovima izvoza. Početni plan preduzeća treba da bude jednostavan i da sadrži osnovne smernice za ulazak na nova tržišta. On treba da bude osmišljen kao pomoćno sredstvo menadžmentu preduzeća, a ne kao statički dokument. Nakon početka izvoznih aktivnosti, plan o razvoju izvoza biće detaljniji i konkretniji.

Nakon ulaska na trži te, potrebno je da se rezultati izvoza sagledaju i uporede sa planom. Na osnovu ovog poređenja rukovodstvo meri uspešnost strategije. Ukoliko postoji razlika, neophodno je da se plan promeni i prilagodi trenutnoj situaciji.

Preduzeća koja žele samostalno da izvoze moraju da razrade detaljniji plan od preduzeća koja će izvoziti preko zastupnika.

INDEKS ČLANAKA


NAZAD NA SADRŽAJ


Na vrh