Postoje tri načina rešavanja sporova koji nastanu iz međunarodnih poslovnih odnosa:

 • medijacija (mirenje, posredovanje),
 • državni sud i
 • međunarodna arbitraža.

Medijacija je prvi stepen u rešavanju spora. Strane-ugovornice posredstvom treće strane (medijatora, posrednika) poku šavaju da reše spor.

Obraćanje državnom sudu jedne ili druge strane ugovornice. Ovakav način rešavanja nije čest, zbog nepoznavanja pravila postupka od strane jedne ugovornice kao i zbog sporosti samog postupka.

Arbitraže su nedržavne institucije kojima su stranke poverile rešavanje sporova. Dakle, one mogu biti nadležne samo na osnovu sporazuma stranaka. Postupak pred Arbitražom je manje formalan, brz i pruža šire mogućnosti za traženje kompromisnog rešenja.

Arbitraže mogu biti:

 • Ad hoc - Ovakvu arbitražu stvaraju same stranke za rešenje jednog slučaja, imenujući arbitre;
 • Institucionalne - Imaju stalnu organizaciju, strukturu i pravila postupka.


Arbitraža je dakle, privatni postupak sa javnopravnim dejstvom, jer arbitražna presuda ima izvr no dejstvo (dakle kao i presuda državnog suda). Arbitražna odluka mora imati dejstvo na dve teritorije - mesta arbitraže i mesta gde se traži njeno priznanje i izvršenje.

Izvori prava međunarodnih trgovačkih arbitraža su akti koji arbitraži pružaju ovakvo dejstvo, a to su:

 • Ugovor o arbitraži - ugovor između samih stranaka koji ustanovljava re žim arbitraže.
 • Nacionalno pravo - određuju punovažnost i dejstvo ugovora o arbitraži, a takođe i inkorporiše međunarodne konvencije koje se primenjuju na arbitražu.
 • Međunarodne konvencije - izvori prava za međunarodne trgovačke arbitraže. Najznačajnije su Njujorška konvencija o priznanju i izvršenju inostranih arbitražnih odluka iz 1958. i Evropska konvencija o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1961. godine.


U našoj zemlji najpoznatija je Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori Srbije, koja radi u skladu sa Pravilnikom o Spoljnotrgovinskoj arbitraži.

Druge, važnije institucionalne arbitraže su:

 • Arbitražni sud Međunarodne privredne komore u Parizu (International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce),
 • Londonski sud međunarodne arbitraže (London Court of International Arbitration),
 • Američka arbitražna asocijacija (American Arbitration Association), kao i
 • arbitraže u Beču, Budimpešti itd.

NAZAD NA SADRŽAJ

Na vrh