Zakon o udruženjima


Ovim zakonom uređuju se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, članstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja značajna za rad udruženja.

Zakon o zaštiti konkurencije


Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Republike Srbije, u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača, kao i osnivanje, položaj, organizacija i ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije.

Carinski zakon


Carinskim zakonom uređuje se:

 • carinsko područje,
 • carinski pogranični pojas,
 • carinski prelaz,
 • carinska roba,
 • carinski nadzor i kontrola,
 • carinska oslobođenja,
 • carinska vrednost,
 • carinski postupak koji se primenjuje na uvoz robe u Srbiju,
 • izvoz robe iz Srbije i tranzit robe preko njene teritorije,
 • prava i obaveze lica koja učestvuju u carinskom postupku, kao i
 • prava i obaveze carinskog organa u carinskom postupku.

Zakon o doprinosima za socijalno osiguranje

Doprinosima se obezbeđuju sredstva za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja, i to penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Na vrh