Zakon o porezu na dohodak građana

Porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak. Porezu na dohodak građana podležu sledeće vrste prihoda:

  • zarade;
  • prihodi od poljoprivrede i šumarstva;
  • prihodi od samostalne delatnosti;
  • prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;
  • prihodi od kapitala;
  • prihodi od nepokretnosti;
  • kapitalni dobici;
  • ostali prihodi.

Stopa poreza na dohodak iznosi 12% za zarade, gde se pod zaradom smatra zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Takođe se smatraju i ugovorena naknada i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja.

Stopa poreza na dohodak za ostale vrste prihoda iznosi 20%.

Za preuzimanje ovog dokumenta posetite našu DOWNLOAD sekciju.

Na vrh