Zakon o doprinosima za socijalno osiguranje

Doprinosima se obezbeđuju sredstva za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja, i to penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Doprinosi, u smislu ovog zakona, jesu:

  • za penzijsko i invalidsko osiguranje:

-  doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

-  dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem u skladu sa zakonom;

-  doprinos za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne
bolesti u slučajevima utvrđenim zakonom.

  • za zdravstveno osiguranje:

doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;

doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u slučajevima utvrđenim zakonom;

  • za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi jesu:

  • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 22%;
  • za obavezno zdravstveno osiguranje - 12,3%;
  • za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 1,5%.

Kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu, obračun doprinosa vrši se po sledećim stopama:

  • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - 11%;
  • za obavezno zdravstveno osiguranje - 6,15%;
  • za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 0,75%.

Za preuzimanje ovog dokumenta posetite našu DOWNLOAD sekciju.

Na vrh