Carinski zakon


Carinskim zakonom uređuje se:

 • carinsko područje,
 • carinski pogranični pojas,
 • carinski prelaz,
 • carinska roba,
 • carinski nadzor i kontrola,
 • carinska oslobođenja,
 • carinska vrednost,
 • carinski postupak koji se primenjuje na uvoz robe u Srbiju,
 • izvoz robe iz Srbije i tranzit robe preko njene teritorije,
 • prava i obaveze lica koja učestvuju u carinskom postupku, kao i
 • prava i obaveze carinskog organa u carinskom postupku.

Pakovanje uzoraka carinske robe i postavljanje carinskih obeležja

Postupak uzimanja uzorka carinske robe propisan je odredbama Pravilnika o carinskim obeležjima, načinu njihove upotrebe i načinu raspolaganja sa uzorcima carinske robe.

Pravilnikom je propisano da se u carinski dozvoljenom postupanju može uzeti i uzorak robe i uzorak tehničke dokumentacije.

Tehnička dokumentacija podrazumeva dokument iz koga se može identifikovati roba u smislu njenog izgleda, sastava i namene. Ona podrazumeva prospekte, uputstva o upotrebi, Safety Data Sheet, Technical Data Sheet, Ingredient Data Sheet, Certificate of Analysis i dr. Tehnička dokumentacija je u laboratoriji neophodna ne samo radi lakše identifikacije robe, već i radi pravilnog i pouzdanog rukovanja uzorcima prilikom transporta, ispitivanja, skladištenja, uništavanja i dr.

Uzorci uzeti radi utvrđivanja vrste i kakvoće robe u carinskoj laboratoriji, moraju se pakovati u propisanu ambalažu koja je adekvatna svojstvima robe i koja je namenski nabavljena za tu jednokratnu upotrebu. Uzorci se ne smeju pakovati u nenamensku ambalažu ili ambalažu koja je već korišćena u druge svrhe.

Svaka pojedinačna ambalaža u koju se pakuje uzorak robe mora se pečatiti pečatnim voskom u koji treba utisnuti carinski žig ili se na nju stavlja carinska plomba. Ambalaža u koju se pakuje uzorak mora biti takva da omogućava postavljanje odgovarajućeg carinskog obeležja.

Za preuzimanje ovog dokumenta posetite našu DOWNLOAD sekciju.

Na vrh