TEST - Koja strana mozga vam je dominantna?

5,219

Test za mozakPogledajte video i odredite u koju stranu se devojka okreće? U levo ili u desno? Na osnovu toga znate koja strana mozga je kod vas dominantna.

Ako se okreće u smeru kazaljke na satu, onda dominira desna strana mozga. Ako je vidite da se vrti u smeru suprotno od kazaljke na satu, onda kod vas dominira leva strana mozga. Objašnjenje još kaže da ljudi koji vide povremeno da se vrti u obe strane imaju visok koeficijent inteligencije (IQ).

Neurološka istraživanja novog doba otkrila su da leva strana mozga upravlja govorom i apstraktnim mišljenjem, voljom, sposobnošću analize, logičkog zaključivanja, razlikovanja te sposobnošću računanja i rada s brojevima. Desna strana mozga, naprotiv, omogućava prostornu percepciju, prepoznavanje lica i poimanje muzike. Čini se da je desna strana mozga vizuelno orjentisana i da sintetizuje višestruke unose, tako da um odjedanput može pojmiti sve informacije koje šalju čula.

Napomena: ovo nije zvaničan test, ovaj video služi za razonodu.

Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Na vrh