APR pretraga, NBS pretraga i prinudna naplata

 

Svi alati za proveru poslovnih partnera na jednom mestu.

 

Online servisi i alati, pretraga preduzetnika, pretraga privrednih subjetkata, adrese institucija, prinudna naplata, blokade računa, telefonski imenik...


APR pretraga podataka

Agencija za privredne registre Republike Srbije, svi servisi na jednom mestu.

  • APR pretraga privrednih subjekata, pretraga preduzetnika, pretraga udruženja, organizacija i svi ostali servisi Agencije za privredne registre

 

Pretraga jedinstvenog registra računa

Pretraga koliko pravno lice ili preduzetnik ima računa i kod kojih banaka

  • Servisom je omogućena pretraga po PIBU (PIB = Poreski Identifikacioni Broj) i celokupna pretraga računa koje poseduje korisnik. Jedinstveni registar računa je evidencija računa poslovnih subjekata otvorenih u bankama i koje je registrovala Narodna Banka Srbije - NBS. Ova pretraga daje prikaz svih aktivnih računa i njihovih matičnih banaka, a prikazani su i matični broj preduzeća kao i poreski broj - PIB.

 

Pretraga dužnika u prinudnoj naplati

Pretraga da li je postojala blokada računa preduzeća

  • Pre zaključenja posla sa novim kupcima proverite da li su dužnici u prinudnoj naplati i utvrdite njihovu likvidnost (solventnost). Na ovaj način se može doći do informacije koliko je iznosila eventualna blokada računa i o danima nelikvidnosti za dužnike koji su neprekidno nelikvidni duže od 30 dana u periodu od 02.02.2005. godine. Pretraživanje je veoma jednostavno, na osnovu broja računa, matičnog broja ili poreskog broja – PIB.

 

Privredna društva

APR pretraga privrednih društava (doo, akcionarsko društvo, ortačko društvo, javno preduzeće...)

  • Servis Agencije za privredne registre pruža informacije o tome ko je prijavljen kao vlasnik preduzeća, ko je direktor, koji je broj računa, datum osnivanja društva. Pretraga privrednih subjekata pokazuje za koju je oblast preduzeće registrovano, da li preduzeće ima ogranke, koliki je bio promet a kolika dobit preduzeća... Provera preduzeća daje i druge zvanične informacije za aktivna privredna društva.

 

Preduzetnici

APR pretraga preduzetnika

  • Provera poslovanja preduzetnika. Servis  Agencije za privredne registre omogućava da vidite sve podatke o traženoj radnji što podrazumeva tačan naziv, tekući račun, i ostale zvanične podatke. Takođe ovaj link poseduje i karticu finansijski izveštaji u kojoj možete pronaći podatke o poslovanju vaših potencijalnih partnera. Pretraga preduzetnika je omogućena po imenu ili broju, a uz servis Pretraga računa možete pronaći i sve druge informacije o preduzetniku.

 

Registar evidentiranih PDV obveznika

Pretraga  da li je poslovni partner u sistemu PDV-a

  • Poreski obveznici. Na sajtu poreske uprave možete pristupiti registru obveznika PDV i proveriti da li su vaši dobavljači koji vam dostavljaju račune sa iskazanim PDV obveznici PDV i da li u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost imate pravo odbitka tako iskazanog PDV.  Na žalost, u praksi ovaj sistem provere nije merodavan u postupku kontrola koje vrši poreska uprava, pa je i dalje neophodno da od svih dobavljača posedujete fotokopije Potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV.

 

 POGLEDAJTE JOŠ:

 

Na portalu InfoGO.biz možete pronaći još korisnih stvari u delu eSERVISI .

 

|

Na vrh