KONKURSI - Sadržaj

 

Poljoprivreda

Objavljeni oglasi za finansiranje poljoprivrednika. Subvencije i krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva.Privatna lica

Konkursi za podršku građanima i privatnim licima. Subvencije za pokretanje biznisa i projektno finansiranje.Preduzeća i preduzetnici

Konkursi za podršku preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima (MSP). Subvencije za pokretanje biznisa i projektno finansiranje, startup kreditiranje.


  
 • 13796 pregleda 14 januar 2019
  1

  Na osnovu Programa rada za 2019. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad,
  Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad

  R A S P I S U J E

  KONKURS

  ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA

  Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja.

  Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.

  • {reg}

  Krediti će se odobravati za finansiranje obrtnih sredstava.
  Sredstva iz kredita se ne mogu koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti, proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

  Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

  Zahtev za kredit sa kompletnom dokumentacijom se podnosi u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.

  Zahtevi koji ne ispunjavaju minimalne uslove navedene u tački 5. Konkursa, kao i zahtevi koji se podnesu nakon zatvaranja Konkursa, neće biti uzeti u razmatranje.

  Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem na: kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

  Više informacija o samom konkursu kao i kompletnu dokumentaciju možete preuzeti na našem sajtu ili sajtu Razvojnog Fonda AP Vojvodine (www.rfapv.rs)

  {xtypo_button1}Preuzmi DOKUMENTA{/xtypo_button1}

  • {/reg}
  • {pub}{xtypo_alert} Ceo tekst dostupan je samo registrovanim članovima.Registracijaje BESPLATNA.{/xtypo_alert}{/pub}
  • Ažurirano : 14 januar 2019
 • 
 • 14204 pregleda 30 decembar 2018
  2

  Razvojna agencija Srbije pokreće Program internacionalizacije malih i srednjih preduzeća u 2018. godini, a u cilju kreiranja uslova za ostvarivanje izvoznih poslova. Pored osvajanja novih tržišta i povećanja prisustva na postojećim tržištima, cilj ove aktivnosti je brendiranja Srbije kao povoljne investicione i poslovne destinacije, uspostavljanje privednih veza sa inostranstvom i integracija domaćih privrednih društava u međunarodne poslovne tokove. Osim malih i srednjih privrednih društava ovim programom su takođe obuhvaćena i velika privredna društva. Program će biti realizovan u periodu od decembra 2018. godine do februara 2020. godine.

  Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet od 75.000.000,00 dinara bez PDV-a.

  • Ažurirano : 30 decembar 2018
 • 
 • 13777 pregleda 22 decembar 2018
  3

  Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na nabavku sirovina i materijala, zaliha, kao i ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima.

  Iskoristite povoljne uslove kreditiranja nabavke potrebnih obrtnih sredstava.

  • Ažurirano : 22 decembar 2018
 • 
 • 13916 pregleda 15 decembar 2018
  4

  Krediti za održavanje tekuće likvidnosti će se odobravati sa rokom otplate do 18 meseci u okviru koga može biti predviđen grejs period do tri meseca. Otplata kredita vršiće se u mesečnim/tromesečnim anuitetima.

  Ukoliko je instrument obezbeđenja garancija poslovne banke kamatna stopa je 2% na godišnjem nivou, dok je u svim drugim slučajevima 3,5% na godišnjem nivou. Kamatna stopa se obračunava uz primenu valutne klauzule. U grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

  • Ažurirano : 15 decembar 2018
 • 
 • 10836 pregleda 15 decembar 2018
  5

  FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

  Investicioni kredit se preporučuje klijentima kojima su neophodna sredstva za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora.

  • Ažurirano : 15 decembar 2018
 • 
 • 9887 pregleda 12 decembar 2018
  6

  Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za inteziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti, kao i podsticanja zapošljavanja.Krediti od 500.000,00 dinara do 100.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

  • Ažurirano : 12 decembar 2018
 • 
 • 22119 pregleda 17 mart 2017
  7

  Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova evropske unije u 2017. godini. Rok za prijavu: 26.05.2017.


  • Ažurirano : 16 mart 2017
Na vrh