Prinudna naplata | NBS adresar | NBS pretraga dužnika | APR pretraga | Nove šifre delatnosti

 

 Pretraga jedinstvenog registra računa

 

Servis omogućava sledeće pretrage:

  • Provera tekućih i žiro računa
  • Pretraživanje privrednih društava
  • Informacije o svim računima određenog korisnika
  • Status računa (uključen u platni promet ili račun u blokadi)
  • Poreski broj PIB pretraga
  • Matični broj

onlineservis

Dodatne servise potražite u delu APR pretraga podataka. Još korisnih alata imate u odeljku eSERVISI .

 

 

Na vrh