Servis Telefonski imenik predstavlja bazu podataka sa brojevima telefona svih fizičkih lica, pretplatnika fiksne telefonije kompanie MTS (Telekom Srbija) kao i brojeve telefona svih pravnih lica (radnje i preduzetnici) koji koriste usluge fiksne telefonije kompanije MTS.


telefonski imenik zute strane

Telefonski imenik - Žute strane

Servis koji vrši pretragu podataka za pravna lica (preduzeća i radnje). Pretražuje podatke za privredno društvo i daje listu registrovanih telefonskih brojeva i podataka o njihovim vlasnicima u Srbiji.

telefonski imenik bele strane

Telefonski imenik - Bele strane

Servis vrši pretragu podataka za fizička lica. Služi za pretragu telefonskih brojeva i podataka o njihovim vlasnicima u Srbiji.

Na vrh