Ooopsss: Ovaj servis više nije dostupan!404

Servis Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji je omogućavao proveru uplate doprinosa poslodavca više nije u funkciji.

Dok ovaj servis ne bude ponovo dostupan, možete pogledati sevis za Proveru ispravnosti zdravstvene isprave pomoću kog možete dobiti informacije o tome da li je i do kog datuma vaš poslodavac overio vašu zdravstvenu knjižicu.

 


 

 

 

Na vrh