NBS Prinudna naplata • | • NBS Pretraga računa • | • Provera blokade računa • | • APR pretraga

Narodna Banka Srbije (NBS) - ADRESAR

 

 • - kontakti, telefoni, adrese različitih sektora NBS

 

  BRZI LINKOVI
 
 
 
 

 


 

NARODNA BANKA SRBIJE - SEDIŠTE

 • Kralja Petra 12, 11 000 Beograd          Telefon:            011/3027-100
 • Nemanjina 17, 11 000 Beograd            Telefon:            011/3338-000

 KABINET GUVERNERA

 • Telefon:            011/3027-194, 3027-343
 • Faks:                011/3027-394
 • E-mail:              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 SAVET NARODNE BANKE SRBIJE

 • Telefon:            011/3028-704
 • Faks:                011/3027-394
 • E-mail:              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

GENERALNI SEKRETAR   

 • Telefon:          011/3027-296, 3027-346
 • Faks:               011/3028-792
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

UPRAVA ZA NADZOR NAD FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

 • Telefon:          011/3028-760, 3028-712
 • Faks:               011/3028 -717
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 SEKTOR ZA MONETARNE OPERACIJE

 • Telefon:          011/3338-121
 • Faks:               011/3338-208
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE

 • Telefon:          011/3337-911, 3337-924
 • Faks:               011/3338-760
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA FINANSIJSKU STABILNOST

 • Telefon:          011/3338-119
 • Faks:               011/3027-355
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DIREKTORAT ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANjA I STATISTIKU

 • Telefon:          011/3027-247
 • Faks:               011/3027-359
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU

 • Telefon:          011/3338-278, 3638-278
 • Faks:               011/3338-364, 3638-364
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA PLATNI SISTEM

 • Telefon:          011/3338-051, 3338-050
 • Faks:               011/3338-088
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA POSLOVE S GOTOVINOM

 • Telefon:          011/3337-632
 • Faks:               011/3337-730
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NACIONALNI CENTAR ZA PLATNE KARTICE

 • Telefon:          011/3027-233
 • Faks:               011/3028-784
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PRINUDNA NAPLATA

 • Telefon:          011/3338-365, 3338-366
 • Faks:               011/3338-388
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

INTERNA REVIZIJA

 • Telefon:          011/3027-265
 • Faks:               011/3282-539
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DIREKCIJA ZA ZAKONODAVNO-PRAVNE POSLOVE

 • Telefon:          011/3027-224
 • Faks:               011/3027-356
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DIREKCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

 • Telefon:          011/3337-760, 3337-761
 • Faks:               011/3337-848
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 • Telefon:          011/3337-510
 • Faks:               011/3337-628, 3637-628
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

LjUDSKI RESURSI

 • Telefon:          011/3027-251
 • Faks:               011/3027-232
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DIREKCIJA ZA OPŠTE POSLOVE

 • Telefon:          011/3027-187
 • Faks:               011/3283-841
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

CENTAR ZA NABAVKE

 • Telefon:          011/3338-087
 • Faks:               011/3337-867

CENTAR ZA KONTROLING

 • E-mail:          Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

UPRAVA ZA NADZOR NAD FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

 

SEKTOR ZA KONTROLU POSLOVANjA BANAKA

 • Telefon:          011/3337-735
 • Faks:               011/3338-595
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA NADZOR NAD OBAVLjANjEM DELATNOSTI OSIGURANjA

 • Telefon:          011/3338-213
 • Faks:               011/3338-250
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

CENTAR ZA SUPERVIZIJU INFORMACIONIH SISTEMA

 • Telefon:          011/3338-780
 • Faks:               011/3337-737
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

CENTAR ZA ZAŠTITU I EDUKACIJU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA

 • Telefon:          011/3338-251
 • Faks:               011/3338-761
 • E-mail:            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

FILIJALE NBS

 

NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U BEOGRADU

Ustanička 130

 • Telefon:            011/3337-815, 3337-810
 • Faks:                 011/3338-588
 • E-mail:              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U NOVOM SADU

Vase Stajića 22

 • Telefon:            021/525-442, 021/4880-622
 • Faks:                 021/4880-908
 • E-mail:              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U NIŠU

Milojka Lešjanina 19

 • Telefon:            018/506-512, 506-510
 • Faks:                 018/506-544
 • E-mail:              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU

Branka Radičevića 16a

 • Telefon:            034/506-407, 034/506-405
 • Faks:                 034/506-437
 • E-mail:              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U UŽICU

Trg partizana 8

 • Telefon:           031/592-311
 • Faks:                031/592-350
 • E-mail:             Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

NARODNA BANKA SRBIJE - ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA

 • Telefon:           011/3692-056
 • Faks:                011/3691-265
 • E-mail:             Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Na portalu InfoGO.biz možete pronaći još korisnih stvari u delu eServisi.

 

Na vrh