Finansijski lizing - APR pretraga podataka

  1. Pretraživanje prema davaocu lizinga i broju ugovora

  2. Pretraživanje prema primaocu lizinga

  3. Pretraživanje prema broju predmeta (FL broj)

  4. Pretraživanje prema predmetu finansijskog lizinga

  5. Pretraživanje privremeno zavedenih zahteva

Ostale pretrage

  1. Spisak vraćene pošte

Izvor: Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre ima brojne online servise za pretragu koje možete pronaći OVDE. Još korisnih alata imate u sekciji eSERVISI.

 

APR pretraga podataka | Agencija za privredne registre | Registar PDV obveznika | Blokade računa | Online servisi

 

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh