dinari novcanikNije svima plata rasla pa je uprkos rastu i prosečne i medijalne zarade, u mnogim delatnostima prosečna zarada išla naniže, a razlike su bile niže.

Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, zaposleni građani Srbije su, u proseku, zaradili više u oktobru nego u novembru prošle godine jer je prosečna neto plata bila 1.266 dinara veća.


Naime, u oktobru prošle godine prosečna plata na republičkom nivou iznosila je 55.065 dinara, a u novembru je dostigla iznos od 56.331 dinar. Isti pravac kretanja imala je i medijalna neto zarada, koju zapravo zarađuje polovina zaposlenih, jer je u oktobru prošle godine ona bila 42.716 dinara, a novembru 43.511, odnosno bila je 795 dinara veća. Porasle su i prosečne zarade zaposlenih u javnom sektoru, pa su oni u novembru zaradili 64.598 dinara, a u oktobru 60.913. Više novca stalo je i u koverte zaposlenih van javnog sektora – ali svega manje od 200 dinara, pošto je u novembru prosek bio 52.567 dinara, a u oktobru 52.396.

Ipak, nije svima plata rasla pa je uprkos rastu i prosečne i medijalne zarade, u mnogim delatnostima prosečna zarada išla naniže, a razlike su bile niže.
Tako je, recimo, u oktobru najviša prosečna zarada, veća od 90.000 dinara, isplaćena zaposlenima u tri delatnosti – informisanje i komunikacije – 95.528 dinara, finansijske delatnosti i delatnosti osiguranja 93.806 i delatnosti snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 92.734. Mesec kasnije prosečnu zaradu višu od 90.000 dinara, u proseku, zaradili su zaposleni u dve delatnosti i u obe su zarade bile više. Tako je u delatnosti informisanja i komunikacije u novembru ona bila 96.902 dinara, odnosno oko 1.500 dinara viša, dok je koverta zaposlenih u finansijskim delatnostima i delatnosti osiguranja bila viša oko 3.000 dinara i dostigla je 96.052. U delatnosti snabdevanja električnom energijom, gasom i parom novembarska zarada bila je 87.827 dinara, što je oko 5.000 dinara manje.

red u posti
Velike su razlike u platama kada se one posmatraju po oblastima, i to onim u kojima su, po pravilu, najviše. Tako je u oktobru najviša prosečna zarada isplaćena zaposlenima u vazdušnom saobraćaju – 181.381 dinar. Oni koji rade u toj oblasti i u novembru su imali najdeblje koverte, ali oko 7.000 dinara manje – 174.810. Još je veća razlika u visini zarade onih koji rade u eksploataciji nafte i prirodnog gasa jer se u oktobru u njihove koverte smestilo 140.668 dinara, a u novembru 113.520. I bez velikog poznavanja matematike vidi se da je zarada u toj oblasti značajno manja, a koliko je to smanjenje, najbolje se može videti kada se uporedi s nekim drugim pokazateljem kao što je, recimo, minimalna zarada. Naime, razlika u zaradi zaposlenih u toj oblasti u ta dva meseca viša je od 27.000 dinara, a taj iznos je oko 1.400 dinara manji od iznosa najvišeg prošlogodišnjeg iznosa minimalne zarade – 28.575 dinara. Istovremeno, ta razlika je oko 1.000 dinara veća od minimalne zarade koja je onima koji za nju rade isplaćena za novembar – 26.090.

U novembru prošle godine manje su zaradili i zaposleni u oblasti uslužnih delatnosti u rudarstvu, i to oko 8.000 dinara jer je u oktobru u njihovim kovertama bilo 136.952 dinara, a u novembru 128.920. Razlika u zaradi zaposlenih u računskom programiranju u ta dva meseca je oko 1.200 dinara – u oktobru je bila 126.733 dinara, a u novembru 125.415. Daleko tanje koverte isplaćene su zaposlenima u proizvodnji koksa i derivata nafte jer su s oktobarskih 109.324 dinara, pale na 93.216 novembru, što je oko 16.000 dinara manje.


Vojvođanski prosek 52.512 dinara

Prosečna zarada isplaćena u Vojodini u novembru prošle godine, baš kao i ona na republičkom nivou, bila je veća nego mesec ranije.

Po podacima RZS-a, prosečna neto oktobarska plata u u Vojvodini bila je 52.512 dinara, a pretposlednjeg meseca prošle godine 53.718, odnosno bila je 1.206 dinara veća.

Ima i zaposlenih kojima su novembarske prosečne zarade bile više od oktobarskih. Među njima su i oni u oblasti finansijskih usluga, osim osiguranja i penzionih fondova, koji su u oktobru zaradili 103.489 dinara, a u novembru 107.567, odnosno oko 4.000 dinara više, kao i u oblasti naučnog istraživanja i razvoja, koji su u novembru zaradili 113.601 dinar, što je 12.000 više nego u oktobru, kada su zarade bile 101.600 dinara.

 

alo.rs

Dodaj komentar

Nije dozvoljeno vređanje, psovanje niti govor mržnje. Administratori će neprikladne komentare ukloniti bez najave.

Sigurnosni kod
Osveži

Prijava / Registracija

Na vrh