beskontaktno placanje karticamaPrivrednici u Srbiji mogu raspolagati novcem pod različitim uslovima, u zavisnosti od toga da li posluju kao preduzetnici ili u pravnom obliku društva sa ograničenom odgovornošću.
Podizanje novca sa poslovnog tekućeg računa preduzetnik može da vrši u svrhu plaćanja materijalnih troškova, gde je osnov isplate šifra 166.
Takođe, preduzetnik može u toku godine da podiže novčana sredstva sa tekućeg računa kao akontaciju prihoda od samostalne delatnosti, bez obzira na to da li je u prethodnom obračunskom periodu iskazao dobitak ili gubitak u poslovanju.

Predsednica Računovodstvene komore Srbije mr Snežana Mitrović u razgovoru za Biznis.rs kaže da je važno istaći da se podignute akontacije prihoda od samostalne delatnosti u toku godine knjiže preko računa 723 – lična primanja poslodavca.
„Ako se na datum bilansa iznos izvršenih isplata ne može pokriti iz ostvarenog dobitka, nepokriveni iznos se prenosi na kraju izveštajnog perioda na teret računa 724. Ako preduzetnik u toku godine ne podiže akontacije prihoda od samostalne delatnosti, onda se po odluci preduzetnika ceo prihod isplaćuje sa tekućeg poslovnog računa u narednoj godini, posle sastavljenog i dostavljenog redovnog finansijskog izveštaja, odnosno posle sastavljenog poreskog izveštaja, u kojima je utvrđen konačan prihod od samostalne delatnosti na koji je obračunat i plaćen porez na prihode od samostalne delatnosti po stopi od 10 odsto“, objašnjava Mitrović.

knjigovodja
To znači da preduzetnik svoju dobit može podizati sa tekućeg računa i kada plati 10 odsto poreza na dobit ne plaća više nikakav porez, ukoliko ta dobit ne prelazi iznos petostruke godišnje zarade. Ukoliko prelazi taj limit, na iznos preko limita plaća još 10 odsto poreza.Dobit preduzeća koja su registrovana kao društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) oporezuje se stopom od 15 odsto.
Kod d.o.o. dobit koju ostvari preduzeće je dobit firme. To znači da kada osnivač želi da podigne dobit prvo mora da plati porez na dividendu u iznosu od 15 procenata, pa tek onda da podigne tu dividendu, odnosno dobit. Da bi osnivač došao do dobiti mora dva puta da plati 15 odsto poreza, jednom na dobit i još jednom na dividendu.
Takođe, svako uzimanje novca od strane osnivača kod d.o.o, se smatra uzimanjem iz imovine firme, i na to se plaćaju svi porezi i doprinosi kao na zaradu, u slučaju da je osnivač i zaposlen u svom d.o.o.Raspolaganje gotovinom uslovljeno još jednim zakonom
Prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, pravno lice odnosno preduzetnik ne bi nikako smeo od trećeg lica – kupca, za robu i usluge da primi gotov novac od 10.000 evra ili više, u dinarskoj protivvdrednosti.Raspolaganje gotovinomPravna lica mogu bez ograničenja da plaćaju gotovinom, ali kada je reč o isplati gotovine sa tekućeg poslovnog računa, pravilnikom je propisano da taj iznos može biti 150.000 dinara dnevno i isplata se vrši bez podnošenja dokumentacije na uvid. Za isplatu gotovine veće od 150.000 dinara potrebno je podneti određenu dokumentaciju – rešenje, ugovor, odluku, račun.
Jedan od načina raspolaganja gotovinom je da za sve nabavke vezane za poslovanje koje vršite svojom privatnom gotovinom (ili privatnom karticom) tražite gotovinski račun, dostavite ga knjigovođi i kasnije možete u tom iznosu podići novac sa poslovnog računa, nezavisno od toga da li ste preduzetnik ili d.o.o.“Podignut gotov novac sa tekućeg poslovnog računa se evidentira u blagajničkom dnevniku. Za svako plaćanje u gotovini vrši se isplata gotovine iz blagajne na osnovu računa kao validne računovodstvene isprave”, kaže Mitrović.
Ona naglašava da se plaćanje robe i usluga ne sme vršiti iz naplaćenih sredstava unetih u blagajnu. Ta novčana sredstva moraju da se predaju na tekući poslovni račun, najkasnije sedmog dana od datuma prometa, odnosno od datuma naplate za izvršene promete za prodatu robu i usluge krajnjim fizičkim licima u prometu na malo.

 

biznis.rs

Nemate odgovarajuci korisnički nivo za ostavljanje komentara.

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh