eu zastaveZakon Evropske unije o digitalnim uslugama (DSA) koji je stupio na snagu suočiće veće internet platforme sa nizom dodatnih pravila u oblastima poput algoritamske transparentnosti i procene rizika. Veće platforme će se suočiti i sa centralizovanim nadzorom Evropske komisije o zaštiti podataka. Poseban režim za platforme sa više od 45 miliona korisnika.

Platforme imaju tri meseca da prijave broj aktivnih korisnika Evropskoj komisiji (do 17. februara 2023.). Izvršna vlast EU će koristiti te brojke da bi utvrdila koje su platforme nazvane VLOP (veoma velike onlajn platforme) ili VLOSE (veoma veliki onlajn pretraživači) prema tom zakonu, kako bi se našle pod lupom strožeg nadzora.

DSA se primenjuje na sve digitalne usluge koje povezuju potrošače sa robom, uslugama ili sadržajem, navodi EK.
EK saopštava i da zakon stvara sveobuhvatne nove obaveze za onlajn platforme da smanje štetu i suprotstave se rizicima na mreži, uvodi snažnu zaštitu prava korisnika na internetu i stavlja digitalne platforme pod jedinstveni novi okvir transparentnosti i odgovornosti.

Osmišljena kao jedinstveni skup pravila za EU, procedure će korisnicima pružiti novu zaštitu i pravnu sigurnost preduzećima na celom jedinstvenom tržištu.

DSA je prvi regulatorni paket alata na globalnom nivou i postavlja međunarodno merilo za regulatorni pristup onlajn posrednicima, navodi se u saopštenju.

Nova pravila 

Nova pravila znače i nove odgovornosti za ograničavanje širenja nelegalnog sadržaja i nelegalnih proizvoda na internetu, povećanje zaštite maloletnika, davanje korisnicima više izbora i bolje informacije.

Obaveze različitih onlajn igrača odgovaraju njihovoj ulozi, veličini i uticaju u onlajn ekosistemu.
Svi onlajn posrednici će morati da se pridržavaju širokih novih obaveza transparentnosti kako bi povećali odgovornost i nadzor. Tako će, na primer, korisnicima biti omogućeno da označe ilegalnu robu, servis ili uslugu, a platforme bi trebalo da sarađuju sa "proverenim označivačima".

Poseban režim se uvodi za platforme sa više od 45 miliona korisnika, a to znači i sveobuhvatne godišnje procene rizika od štete na mreži na njihovim uslugama - na primer u pogledu izloženosti nezakonite robe ili sadržaja ili širenje dezinformacija.

Prema DSA, odgovarajuće mere za ublažavanje rizika će morati da budu uspostavljene i podložne nezavisnoj reviziji.

Manje platforme i startapovi će imati koristi od smanjenog skupa obaveza, posebnih izuzeća od određenih pravila i povećane pravne jasnoće i sigurnosti za poslovanje na celom tržištu EU.

Takođe, ponovno pokretanje pravilnika EU o elektronskoj trgovini će se primenjivati na manje platforme i digitalne usluge, ali od 17. februara 2024. 

eu-zastave

Sloboda govora u onlajn okruženju

Nova pravila štite osnovna prava korisnika u EU i u onlajn okruženju, navodi EK.

Nove zaštite slobode izražavanja će ograničiti proizvoljne odluke o moderiranju sadržaja od strane platformi i ponuditi nove načine korisnicima da preduzmu informisanu akciju protiv platforme kada se njihov sadržaj moderira.

Na primer, korisnici onlajn platformi će sada imati više načina da osporavaju sadržaj odluke o moderiranju, uključujući i to kada su te odluke zasnovane na uslovima i odredbama platforme.

Korisnici se mogu žaliti direktno platformi, izabrati telo za vansudsko rešavanje sporova ili tražiti obeštećenje pred sudovima. 

Takođe, nova pravila takođe zahtevaju da uslovi platformi budu predstavljeni na jasan i koncizan način i da poštuju osnovna prava korisnika.

Veoma velike onlajn platforme i pretraživači će morati da preduzmu i sveobuhvatnu procenu rizika po osnovna prava, uključujući slobodu izražavanja, zaštitu ličnih podataka, slobodu i pluralizam medija na internetu, kao i prava dece.

Široka ovlašćenja Evropske komisije

DSA stvara do sada najveći nivo javnog nadzora nad onlajn platformama širom Unije, kako na nacionalnom tako i na nivou EU.

Komisija ima ovlašćenja da direktno nadgleda VLOP i VLOSE, kompanije koje pojedinačno dosežu više od 10 odsto stanovništva EU, otprilike 45 miliona ljudi.

Pored toga, svaka država članica će morati da odredi koordinatora za digitalne usluge, koji će nadgledati druge entitete u okviru DSA, kao i VLOP-ove i VLOSE za nesistemska pitanja.

Nacionalni koordinatori i Evropska komisija će sarađivati preko Evropskog odbora za digitalne usluge. Taj mehanizam saradnje na nivou EU biće uspostavljen između nacionalnih regulatora i Komisije.

Komisija uspostavlja i Evropski centar za algoritamsku transparentnost (ECAT) - da bi se obezbedilo interno i eksterno multidisciplinarno znanje za pomoć u algoritamskoj reviziji.

"Centar će pružiti podršku u procenama da li je funkcionisanje algoritamskih sistema u skladu sa obavezama upravljanja rizikom koje DSA uspostavlja za VLOP i VLOSE kako bi se obezbedilo bezbedno, predvidljivo i pouzdano onlajn okruženje", navodi se u saopštenju EK.

alo.rs

Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh